יאיר לפיד: לא נקבל השוואה בין נתניהו לסינווארערוץ הכנסת