Yoav Gallant יואב גלנט
Yoav Gallant יואב גלנטShachar Yurman

עינב צנגאוקר, אימו של מתן שנחטף לרצועת עזה בשבעה באוקטובר, פגשה את שרי הממשלה בסיום ישיבת סיעת הליכוד ודרשה מהם לפעול להחזיר את החטופים.

היא ניגשה לשר הביטחון יואב גלנט ושאלה אותו: "מה אתה עושה? צריך להחזיר את החטופים הביתה. הכי חשוב שתזכור את מתן, מספר החיים הולך ופוחת, אי אפשר להמתין עד שכל החטופים ימותו".

היא הוסיפה: "לא אקבל את זה שמתן נחטף חי, הוא חי ברצועה בשבי ואתם תפקירו אותו למוות. אני מחזקת אותך על הצעד האמיץ שעשית לגבי ראש הממשלה, אבל אני צריכה יותר מזה. אין זמן להתקשקשויות הפוליטיות".

שר התקשורת שלמה קרעי אמר לאימו של החטוף, "לא היית רוצה שהממשלה תיפול ויהיו בחירות ולא יהיה מי שיחזיר אותם".