דניאל דנה מספר על הילדות באיראן בצל סבתו שהכריחה אותו לקרוא קוראן ולהיות שיעי.

הוא החליט לחסל את חומייני וקיבל על כך שלושה גזרי דין מוות - שלא עצרו אותו, הצלף המצטיין, מלעלות על טיסה ישירות לאיראן במטרה לנסות להשלים את המשימה.