נפרדים מצבי יחזקאליהצינור, רשת 13

ברשת 13 נפרדים מצבי יחזקאלי שעובר ל-i24.

צפו ב"שיחת סיכום" של גיא לרר עם יחזקאלי ומחווה לסיכום התקופה.

"הפרידה קשה לי, 13 זה משפחה למרות כל השוני", אמר יחזקאלי.