רבני הציונות הדתית
רבני הציונות הדתיתצילום: דוד כהן

בכירי רבני הציונות הדתית יצאו באגרת מיוחדת לחיילי צה"ל, המשרתים בחזיתות השונות, ואשר משלבים תורה ושירות צבאי, תחת הכותרת "ברכה לחיילנו הלוחמים והמשרתים את עם ישראל".

"זכינו לחיות בדור שעלה לארץ ישראל מארבע כנפות הארץ. זכינו לרשת ולכבוש חלק חשוב מארץ ישראל, כמו שנשבע ד' לאברהם אבינו בהר המוריה", פתחו הרבנים, המאוגדים בארגון 'תורת הארץ הטובה'.

הרבנים פנו לחיילים בברכה: "אשרי החיילים שזוכים לקיים מצוות 'לא תעמוד על דם רעך'. זכות מסירות הנפש שלהם שמסתכנים בחייהם היא בראש המעלות. עליה כתב האר"י הקדוש שיש בה כוח לרומם את סוכת דוד הנופלת בדרגה שאין למעלה ממנה".

הם הוסיפו באגרת המיוחדת: "אשרי החיילים שזוכים להמשיך את דרך אברהם אבינו שנלחם במלכי הצפון וקיבל את הבטחת ה': 'אל תירא... אנכי מגן לך' ומשם קיבלנו את ברכת 'מגן אברהם' שבתפילה".

הרבנים בירכו בברכה מיוחדת את לומדי התורה שמשלבים לימוד תורה בישיבות במקביל לשירות הצבאי. "אשרי לומדי התורה שזוכים להשתתף במלחמת ה' ומשלבים את לימוד התורה וירושת הארץ, כמו יהושע בן נון, גדול תלמידי החכמים מאז ומעולם, שיצא בראש חיילי ישראל".

"אשריהם שממשיכים את דרכו של דוד המלך – 'נעים זמירות ישראל' שנלחם באויבי ישראל והכם מכה נמרצת, וזכר כי ה' הוא הנותן כח לעשות חיל ואמר: 'ארדפה אויבי ואשמידם ולא אשוב עד כלותם, ואכלם ואמחצם ולא יקומון ויפלו תחת רגלי'".

הרבנים, בראשותם של הרב דב ליאור והרב יעקב אריאל, הוסיפו פנייה ללומדי התורה בכל אתר ואתר. "אשריהם של לומדי התורה בכל מקום, המוסיפים עוז וגבורה לכלל ישראל ומסייעים סיוע של ממש לניצחון על אויבינו. כדברי חז"ל על הפסוק בתהלים: 'עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים' – 'מי גרם לרגלינו שיעמדו במלחמה? שערי ירושלים שהיו עוסקים בתורה'".

"באנו במכתב זה להוקיר את מעשיהם, לחזק את ידי נשותיהם, הוריהם וילדיהם. ידעו ונדע כולנו כי הקרבתם תיזכר לדורי דורות. יעשה ה' להם כדברי אביגיל הנביאה לדוד המלך: 'ככל אשר דיבר את הטובה עליך' אמן ואמן", חתמו הרבנים את המכתב.

על המכתב חתמו הרבנים: הרב איתן איזמן, הרב שמואל אליהו, הרב יעקב אריאל, הרב יוסף ארציאל, הרב מרדכי גרינברג, הרב דוד חי הכהן, הרב מיכאל הרשקוביץ, הרב יהושע ויצמן, הרב אורי כהן והרב אליקים לבנון.

עוד חתמו: הרב דב ליאור, הרב זלמן ברוך מלמד, הרב מרדכי נגארי, הרב יעקב פילבר, הרב איסר קלונסקי, הרב חיים שטיינר, הרב אריה שטרן, הרב יעקב שפירא והרב דוד תורג'מן.

המכתב המלא
המכתב המלאצילום: ללא