בשבועות האחרונים פעלו כוחות הלוט"ר תחת צוות הקרב 460 בלחימה עצימה בלב ג׳באליא.

הכוחות נלחמו בשיתוף כוחות השיריון להשמדת תשתיות טרור, חיסול מחבלים ולאיתור והשמדת פירים במרחב.


במהלך הפעילות הלוחמים חשפו מבנה עם דלתות נעולות, ואיתרו בו אמצעי לחימה רבים ובניהם משגרי רקטות וטילים ארוכי וקצרי טווח.