הרב אר'לה הראל, ראש ישיבת מוריה, מספר מדוע הרב שמואל אוירבך זצ"ל, מגדולי הדור בציבור החרדי, לא דיבר אידיש.

"ר' שמואל אוירבך לא היה מדבר אידיש, אלא אם כן זה היה מישהו שלא מדבר עברית", סיפר הרב הראל.

לדבריו, "שמתי לב שהוא מתנהג כך באופן קבוע ושאלתי אותו למה. הוא הסביר שבמשפט של אייכמן הוא התפתה ללכת יום אחד לשמוע עדויות, כאשר במהלכם אייכמן הרשע המרושע דיבר בגרמנית, והוא הבין אותו, למרות שהוא לא למד גרמנית.

אז הוא אמר- הבנתי שהשפה אידיש היא בעצם גרמנית, ואני לא רוצה לדבר בשפה של הצורר הזה".