יאיר לפיד - בעד הרשות הפלסטינית או נגד?באדיבות כאן חדשות