היו שותפים עמנו - ויחד כולנו נמשיך את דרכו של שי!

התוכנית שלו לשנה הזאת הייתה: ללמוד עיון, לעשות מבחנים ברבנות, להיות שותף לדרך ומדריך וכל מה שיש פה בישיבת הר עציון לצעירים, ולהיות חצר"מ בישיבת הר עציון של שיעור א'. וכששאלתי אותו אם זה לא קצת יותר מדי? אז הוא אמר: אז אני אשן קצת פחות.

שי באמת האמין, מעיין אמרה את זה בהלוויה, אבל זה נכון, שי האמין שלהיות מאושר זה לעבוד קשה, זה לעשות מה שנכון. ישי מאוד האמין בישיבה תיכונית כי הוא האמין שמה שאתה בונה בגיל הנעורים בסוף זה משהו שמאוד מאוד מלווה אותך. הוא האמין בגיל הזה, ביכולת שלך עוד להשפיע בצורה יותר משמעותית על אנשים בגיל הזה.

שי איש של ישיבה ושי איש של קיבוץ וזה מה שמדהים, שהוא היה מסוגל לשלב ביניהם. הוא תמיד לגבי להשאר בישיבה או לא להישאר, הוא תמיד אמר: ראשי ישיבה יכולים להיות הרבה, אנשים שיכולים לשלב בין העולמות – אין לצערנו מספיק בציונות הדתית. ואני חושבת שזה מה שהוא אהב גם בישיבה לצעירים. שהיא בעצם גם איזשהו שילוב בין העולמות. היא לא אמרה... היא אמרה: אנחנו נלמד תורה ברצינות, אבל אנחנו גם נעשה בגרויות בשיא הרצינות. אנשים של תורה, אבל לא מנותקים. שהתורה מקבלת נתח נכבד מאוד גם, איך אומרים, גם במובן הכמותי וגם במובן האיכותי, אבל צריך להיות מחובר לעולם, גם לדברים אחרים, וזה, אני חושב, מאוד התאים לו.

היו שותפים עמנו - ויחד כולנו נמשיך את דרכו של שי!

תמיד היה לו איזה ספר, תמיד איזה ספרים מעניינים שהוא קרא, הרחיב את התחומים שלו. הוא היה בבית מדרש, בוא נגיד בנשמתו, הוא היה בבית מדרש, ואני חושב שאת הדבר הזה הוא מאוד מאוד רצה להעביר לתלמידים, לא רק את ה... גם שתהיה חברות ונעימות, אבל את הדבר הזה להיות חלק מבית מדרש, להרגיש חלק מבית מדרש.... ואני חושב שבית מדרש שיהיה על שמו, זה ממש להנציח את האישיות שלו ואת המהות שלו.

מבחינתי, אני אומרת, זה שבית המדרש ייקרא על שמו, ויזכה לגדל דורות של ילדים, בעצם מה שהוא חלם, לגדל דורות של תלמידים, שיגדלו לאורו, יכירו את הסיפורים, יכירו את הדמות. אני חושבת שגם להיות בבית מדרש על שמו של שי – הדמות שלו תהיה שם, תחיה. זאת הדרך להמשיך חיים.

אני זכיתי להיחשף ליומן מסע שהוא כתב לעצמו, כשהוא היה בנסיעה לפולין. ובין הדברים שהוא כותב שם: "אני רוצה שמישהו יראה את השקיעה מעל הרי גוש עציון, מחלון בית מדרש גדוש בילדים מכל הארץ, ויגיד לי שה' לא אוהב אותנו". אני חושבת שמבחינת שי בית המדרש שיבנה, זה ביטוי להמשך החינוכי שלו, זה היכולת שלנו להמשיך את דרכו".

היו שותפים עמנו - ויחד כולנו נמשיך את דרכו של שי!