השרה להגנת הסביבה עידית סילמן צפויה למנות את אסף יזדי, בן הציונות הדתית, המשמש עתה מנכ"ל המשרד לירושלים ומסורת ישראל, למנכ"ל משרדה.

ליזדי, בן הציונות הדתית, תואר ראשון ושני בגיאוגרפיה, עם התמחות בלימודים עירוניים ואזוריים וניהול תכנון מדיניות הסביבה, שניהם מהאוניברסיטה העברית בירושלים.

כמו כן, ניסיון של כ-14 שנים בתפקידים בכירים בשירות הציבורי: מנכ"ל משרד ירושלים ומסורת ישראל; סמנכ"ל בכיר וראש מינהל סיוע בדיור במשרד הבינוי והשיכון; סמנכ"ל בכיר ירושלים, תכנון ותקצוב במשרד ירושלים ומורשת; סמנכ"ל בכיר לשלטון מקומי, חינוך וקהילה במשרד להגנת הסביבה וראש מטה המנכ"ל במשרד להגנת הסביבה.

האישור הסופי על המינוי ינתן על ידי ועדת המינויים בראשות נציב שירות המדינה פרופ' דניאל הרשקוביץ.