ריקודי שמחה בישיבת מעלה אדומיםישיבת מעלה אדומים

ישיבות רבות בציונות הדתית שרו ורקדו לאחר הבשורה על חילוץ ארבעת החטופים.

בין הישיבות שערכו ריקודים: ישיבת מעלה אדומים, ישיבת ירוחם, ישיבת אלון מורה, ישיבת נחלת יוסף בשבי שומרון, ישיבת מצפה רמון, ישיבת שבי חברון, ישיבה קטנה מעלה חבר, ישיבת עוז ואמונה בתל אביב ובית המדרש 'קול יהודה' בנחלת צבי.

התלמידים שרו בישיבות: 'ופדוי ה' ישובון ובאו ציון ברינה', 'הודו לו, ברכו שמו', 'ולשבחך, ולפארך, ולברך ולקדש ולתן שבח והודיה לשמך'.

ישיבת ירוחם חוגגים את שחרור החטופיםצילום: באדיבות המצלם

ישיבת נחלת יוסף בשבי שומרון חוגגת את שחרור החטופיםצילום: באדיבות המצלם