Daniel's funeral
Daniel's funeralChabad of Kyiv

מלחמת רוסיה-אוקראינה נמצאת בשנתה השלישית וסופה עדיין לא נראה באופק: בסוף השבוע האחרון, בקרבות עזים בחזית, נפל דניאל, חייל יהודי ממוצא אוקראיני שחזר לאוקראינה כדי להתגייס ולהילחם יחד עם הכוחות המיוחדים של צבא אוקראינה.

על רקע יהדותו של דניאל, פנו מפקדיו וקצינים מהמטכ"ל האוקראיני לרב יונתן מרקוביץ רבה של קייב, כדי שיעדכן את הוריו ומשפחתו של דניאל.

כשהבין הרב מרקוביץ שמדובר בחייל יהודי, הוא ביקש לערוך קבורה יהודית כהלכתה. לאחר תיאומים עם הממונה על הטיפול בקבורה הצבאית, ניאותו אנשי הצבא האוקראיני להסדיר את קבורתו של דניאל בהתאם לדרישות ההלכה.

באישור השלטונות, ייחדו שטח ייעודי בתוך בית הקברות הצבאי הכללי בקייב.

וכך, במעמד מניין יהודים מהקהילה בקייב, נערכה הלוויה כדת וכדין ונאמר קדיש על הקבר הטרי של החייל היהודי. הקהילה היהודית JCC בית מנחם בקייב, קיבלה על עצמה להתפלל לעילוי נשמתו ולומר קדיש מידי יום.

"דניאל היה גיבור אמיתי שגאה ביהדותו ", אמר רבה של קייב הרב יונתן מרקוביץ'. "הוא היה הרוח היהודית, השתדל ופעל למצות בפסח ולתשמישי קדושה אחרים בחגים ובמהלך השנה. בבית הכנסת הגדול בקייב נתפלל לזכרו ולעילוי נשמתו".