הרב ראובן אלבז
הרב ראובן אלבזצילום: Banner Media

חבר מועצת חכמי התורה של ש"ס הרב ראובן אלבז, מסר דברי הכנה והדרכה לקראת חג השבועות וקרא ללמוד לזכות עם ישראל וחיילי צה"ל הנלחמים בעזה ובצפון.

"היום בתי הכנסת בישראל מלאים וגדושים ממש מפה לפה, לשמוע את דברי תורה ולקבל את התורה הקדושה. יחזקנה ידינו – כל אחד ואחד מאיתנו. נתפלל ונלמד גם לזכותם של כל כלל ישראל", אמר בראיון לרדיו 'קול חי'.

עוד הוסיף: "שהלימוד יהיה בעזרת ה' יתברך לא רק לעצמנו, אלא לכל כלל ישראל וגם לחיילי ישראל שנמצאים בקרבות, נמצאים בגבולות, נמצאים בפעולות קשות ומסוכנות, שה' יתברך ישמור אותם, ישמור את כלל ישראל שנמצאים בכל מקום, היהודים המפונים.

"זה בעצם צריך לחזק אותנו שאין לנו שיור אלא התורה הזאת. רבותינו אומרים 'למה נקרא שמו הר סיני? שירדה שנאה לאומות העולם על עם ישראל'".

בהמשך התייחס לקדושת ליל שבועות. "מובן איפה מדוע הקפידו כל כך שלא לשוח שית חולין בלילה הקדוש הזה. ה'בן איש חי' מביא את הקטע של הזוהר הקדוש, ואומר 'כמה ייזהרו שלא לדבר שיחת חולים כל הלילה. שצריך להם שמירה גדולה בבית הלילה, מפני שכל עת שיש אסיפה של קדושה – דרכו של היצר הרע היא לפתות אותנו לדבר".

את דבריו חתם באומרו כי "יהי רצון שנזכה לראות באמת בקבלת התורה, ושיפסיקו חס ושלום את העליהום נגד התורה ונגד השם ונגד משיחו, באהבה ואחווה ושלום ורעות".