הרב משה הלל הירש בישיבה הספרדיתיענקי גולדברג

ראש ישיבת סלבודקה הרב משה הלל הירש, ממנהיגי הציבור החרדי, התייחס בשיחה בהיכל הישיבה הספרדית הנחשבת 'מאור התורה' שבירושלים, בראשות הרב אברהם סאלים, לתפקיד בחורי הישיבה בעת הזו, בהשתתפות מאות מבני הישיבה ובוגריה.

"מדברים פה על ביטול תורה, להגיד 'מי אני בכלל? באיזה מדרגה אני? אולי אני ידבר על נייעס', על זה צריך להגיד לא! אנחנו 'ממלכת כהנים וגוי קדוש', הקדוש ברוך הוא בחר בנו, זה מה שבחור צריך להרגיש. שזו המדרגה שלו", אמר הרב.

הרב הירש הוסיף: "עכשיו כשיש כל-כך אנשים בחוץ שלוחמים נגדנו, שלא רוצים לתת לנו ללמוד, אנחנו צריכים אדרבה להראות כמה אנחנו חזקים ולומדים ולא מוותרים, וזה יגדיל כבוד שמים וקידוש שם שמים ועל-ידי זה אולי זה יהפוך את הכל והקב"ה יתן לנו שנצליח בזה ויביא קידוש שם שמים וגאולה שלימה".