דוד ביטן על התדרוכים נגדוערוץ כנסת

יושב ראש ועדת הכלכלה חבר הכנסת דוד ביט טען הבוקר (ראשון) בדיון כי מתדרכים ומדליפים נגדו.

"לא קיבלנו תשובות, דחיתי בכמה ימים", הסביר ביטן מדוע החליט על דחיית הדיון. "תקפו אותי ב'וואלה' ובזה... כל הכתבים הכלכליים שעובדים במשרד האוצר".

הוא עקץ: "זה כמו הכתבים הצבאיים, מה שהרטמכ"ל אומר להם להגיד - הם אומרים בטלוויזיה".