הפרק החדש של 'הללו', מבית 'צמאה', דן בשאלה איך משלבים בין חומריות העולם לצד התחושה והידיעה שהכל הבל הבלים ואין עוד מלבדו?.

הפרק חושף את אחת המתנות הגדולות שנתן לנו 'הבעל שם טוב' בעניין 'אין עוד מלבדו' ואחדות השם. מתארחים בפרק: הרב מומי פאלוך והאמן יונתן רזאל.