נשיא המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, פרופ' אביעד הכהן, ממגישי העתירה לבג"ץ בסוגיית הבחירות לרבנות הראשית, מספר בראיון לערוץ 7 על תכליתה של העתירה.

על עצם ההגעה של הבחירות לרבנות הראשית לפתחו של בג"ץ אומר פרופ' הכהן כי מדובר בתופעה מצערת מאוד, "אבל לצערי כנראה שיש מי שלא מבין את המשמעות של הרבנות הראשית וכיצד היא צריכה להתנהל", הוא אומר.

"עוד לפני מאה שנה, ב-1924, עם ייסוד הרבנות הראשית, הרב קוק כתב מאמר בשם 'כבוד הרבנות' ובו הוא ביכה את המציאות שבה הרבנות שאמורה הייתה לאחד את כל עם ישראל הופכת למוסד ששייך לסיעה צרה. מה שקורה בימינו הוא שכל ההליכים מתנהלים משיקולים פוליטיים שפורטו בעתירה. הבחירות אמורות היו להתקיים מזמן. דחו אותן שלוש פעמים, בכל פעם בנימוק אחר, וגם כעת, כשכבר נקבע להן מועד ומועד לסיום כהונת הרבנים הראשיים בעוד כשבועיים, גם עכשיו עדיין לא הוקמה ועדת הבחירות מכיוון שלא מצאו עדיין יו"ר שיסכים לכהן בראשות הוועדה", אומר הכהן ומזכיר כי יושבי ראש שכבר נבחרו משכו ידיהם מהמשימה לאחר שהבינו מה מתרחש שם.

כעת, אומר הכהן, המציאות היא זו שאולי רק בג"ץ הוא שיוכל להכריח את המופקדים על הנושא, בעיקר במשרד לשירותי דת, לעשות את מה שהיו חייבים לעשות מכוחו של חוק לפיו חודש לפני תום כהונת הרבנים הראשיים צריכות להתקיים הבחירות לרבנות הראשית, מה שכבר לא יקרה.

להערכת פרופ' הכהן כאשר עדיין לא הוקמה ועדה, אין יו"ר ועדיין לא נסגרה רשימת חברי הגוף הבוחר והרבנים הראשיים נמנעים מלמנות את עשרת הנציגים שלהם, וזאת משיקוליהם שלהם, שר הדתות לא מבצע את חובתו ולא ממנה עשרה נציגים מטעמו, "אני משער שבג"ץ יחייב אותם לעשות זאת, אלא אם כן הם יתעשתו לפני כן ויעשו זאת. הם יצטרכו לקבוע מועד לכינוסה של ועדת הבחירות מהר ככל הניתן ונזכה לראות רבנים ראשיים מכהנים שאלי ינסו להרים חזרה את המוסד הזה מהדימוי הנמוך כל כך שהוא נמצא בו היום למקום שאליו שאף הרב קוק זצ"ל למוסד הזה".

הכהן מתקשה לשער ולהעריך מתי בסופו של יום יהיה מועד הבחירות כאשר קודם לכן ישנם שלבים מתחייבים כמו פרסום שמות חברי האסיפה הבוחרת, הליך הגשת מועמדות ועוד, כך שבחודש הקרוב הדבר לא יקרה.

בהתייחס לתפקידה של הציונות הדתית בעניין זה, אומר פרופ' הכהן כי לטעמו מדובר בטרגדיה עצומה, כהגדרתו. הוא מציין כי תפקידה של הציונות הדתית היה להוות גשר בין ציבור שומרי התורה והמצוות לציבור הכללי והרבנות הראשית הייתה אמצעי לקירוב לבבות ולהיות רבנות כלל ישראלית, אך המציאות כיום היא פיצולים ועוד פיצולים שמביאים לכך ששוב לא יהיה רב ציוני דתי רב ראשי, מה שבעיניו הוא טרגדיה לעם היהודי כולו ולמדינת ישראל שאינה מצליחה להעמיד רב ראשי שעקרונות הציונות הדתית, עקרונות קירוב לבבות ואחדות, הם שמובילים את דרכו, כמו גם השותפות עם כלל ישראל במלחמה ובעיתות שלום.