כיתה בבית ספר. ארכיון
כיתה בבית ספר. ארכיוןצילום: פלאש 90

הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה) מפרסמת היום (שלישי) את ממצאי המחקר הבין-לאומי פיזה (PISA) הנוגעים לתחום החשיבה היצירתית.

שיעור המצטיינים בישראל (30%) גבוה במעט ממדינות ה-OECD (שיעור של 27%). הפערים בישראל גדולים במיוחד. בעוד שיעור המצטיינים בקרב דוברי עברית (35%) הוא מהגבוהים בעולם, שיעור המצטיינים בקרב דוברי הערבית נמוך ממנו בהרבה (11%).

בחשיבה יצירתית - הבנות מצטיינות יותר מהבנים. בישראל, כשליש מהבנות (32%) הוגדרו מצטיינות, בדומה ל-OECD. בנות החינוך הממלכתי מובילות (44% מצטיינות), ואחריהן החמ"ד (34%), החינוך החרדי (24%) והבנות דוברות הערבית (13%). שיעור הבנים המצטיינים בישראל (28%) גבוה משיעורם ב-OECD (שיעור של 23%).

עוד עולה מהמחקר כי רבע מתלמידי ישראל (25%) הוגדרו כמתקשים. זהו שיעור גבוה במעט מהשיעור במדינות ה-OECD (שיעור של 22%). מהנתונים עולה שמרבית דוברי הערבית (61%) מתקשים בחשיבה יצירתית - פי 4 משיעור המתקשים בקרב דוברי העברית (15%). בקרב הבנים דוברי הערבית שיעור המתקשים גבוה במיוחד (70%).

ממוצע ההישגים בישראל דומה לממוצע במדינות ה-OECD. בהשוואה לכלל 64 המדינות המשתתפות במחקר, ישראל נמצאת במקום ה-20, והממוצע בישראל דומה לממוצעי המדינות במקומות 13 עד 23. בהשוואה למדינות ה-OECD, נמצא כי תלמידי ישראל מצליחים יותר במשימות 'הערכה ושיפור של רעיונות' ובפתרון בעיות 'חברתיות' ו'מדעיות'. במשימות המצריכות 'הבעה בכתב' מגלים תלמידי ישראל קושי יחסי.

מחקר פיזה הוא מחקר בין-לאומי של הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי (OECD), שנערך אחת לשלוש שנים, ובודק את רמת האוריינות של תלמידים בני 15 במדינות השונות במתמטיקה, קריאה ומדעים.