הרב שמואלי עם הילדים
הרב שמואלי עם הילדיםצילום: יד לאחים

הרב בניהו שמואלי, ראש ישיבת המקובלים נהר שלום התייחס הבוקר (ג') למצבו הרפואי של אביו זקן המקובלים הרב שלום שמואלי.

"תזכו למצוות על התפילות של מו"ר אבי, ברוך השם יש קצת שיפור, יש לו דלקת ריאות חריפה מאוד, בלילה הרופאים נאבקו על החיים שלו.

אבל התפילות מכריעים את הדברים לטובה, ה' יעזור, שימשיך לחיות ויהיה ישועה גדולה לנו ולכל ישראל אחינו", אמר הבוקר הרב שמואלי בשיעורו.

במשפחתו מבקשים להעתיר בתפילה עבור הרב שלום אהרן בן רחל לרפואה שלמה.

הרב שלום שמואלי הוא וותיק הלומדים והמלמדים בישיבת מקובלים נהר שלום בירושלים, מיסודו של רבי מרדכי שרעבי.

מידי שנה נוסע עם בנו הרב בניהו שמואלי ליישוב ׳גבעון׳ הסמוך לירושלים ומברך ברכת האילנות ברוב עם, בכוונות הרש"ש ולאחר מכן נערכות תפילות להצלת והצלחת עם ישראל.

בתקופה הקורונה הרב חבש מסכה ואמר כי חובה לשמוע להוראות משרד הבריאות מטעם ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.