הרב דב ליאור
הרב דב ליאורערוץ 7

הרב דב ליאור, מבכירי רבני הציונות הדתית, מביע התנגדות בשיחה עם ערוץ 7 לחוק הרבנים. "לעניות דעתי קהילה שצריכה לקבל רב - הם צריכים לבחור בו, זה לא עניין פקידותי", קובע הרב.

לדבריו, "זה לא משרד שהשר ממנה לצפון או לעיר אחרת, הקהילה צריכה לחיות עם הרב, אין לשר קשר עם העיר, כמה שיהיה חכם לבדוק את תנאי העיר האם הרב מתאים לעיר, התושבים צריכים לקבוע ולא לעשות מכך עניין פוליטי, כך נראה לעניות דעתי.

כך היה בכל הקהילות ובכל הדורות שהבחירות לרבנות היו של תושבים. היו בחירות שלממשלה היה חבר או אחד או שתים, אבל לא שהשר יקבע, הוא לא מכיר את האנשים. תושבי המקום צריכים להחליט ולא שינחיתו עליהם רב מבחוץ", סיכם הרב.

ההצעה שזכתה לכינוי "חוק הרבנים" היא למעשה החובה על כל רשות מקומית או אזורית לבחור רב - מצב שהיום אינו מתקיים, ובשורת ערים ויישובים לא מתרחש אף שיש תקן לתפקיד רב. החוק צפוי להוביל להוספת מאות משרות רבנים חדשות, בעיקר על חשבון תקציבי הרשויות המקומיות. מתנגדי החוק טוענים שהוא מושחת ומטרתו להעניק כוח וסמכויות נוספים למפלגות החרדיות.

החוק קובע כי בכל עיר ייבחר רב על-ידי אסיפה בוחרת באופן חשאי, ברשות מקומית שמספר תושביה אינו עולה על 10,000 יקבע השר, בהסכמת ראש הרשות המקומית, את היקף משרתו של הרב. בהיעדר הסכמה – יועסק הרב בחצי משרה. בערים ירושלים, חיפה, תל אביב ובאר שבע יכהנו שני רבנים במשרה מלאה, אחד ספרדי ואחד אשכנזי. בערים נוספות עם אוכלוסייה שעולה על 50 אלף תושבים יוכל שר הפנים בהסכמת ראש עיר לקבוע כי במקום יהיה תקן לרב נוסף.