הויכוח של בן גביר עם עורך הדין באמצע הדיוןמתוף השידור החי