הרב דב ליאור
הרב דב ליאורערוץ 7

הרב דב ליאור, מבכירי רבני הציונות הדתית, מתייחס בשיחה עם ערוץ 7 לחוק הגיוס שמעורר סערה.

"לפי עניות דעתי אני סובר כמו אותם רבנים שאין הלכה כזו שמי שתורתו אומנותו – פטור מגיוס, הרמב"ם לא מביא את זה, אין הלכה כזו. אנחנו יודעים שיהושע בן נון - על אף שכתוב - נער לא ימיש מתוך האוהל, הוא ניהל את המלחמה נגד עמלק, ואחרי זה בזמן בר כוכבא הרמב"ם מביא בהלכות מלכים שרבי עקיבא הוא היה נושא כליו של בר כוכבא", אומר הרב ליאור.

הרב ליאור מוסיף: "הרד"ק מפרש בשירת דבורה בפרק ה' בשופטים על הפסוק 'מושכים בשבט סופר' שהחכמים והסופרים הם היו בצבא. לעניות דעתי אין דבר כזה פטור מגיוס, בייחוד היום שזה פיקוח נפש, יש עומס גדול, אין פטור מתורתו אומנותו".

הרב ליאור מלין על המחשבה שכל בחורי הישיבות מוגדרים כתורתו אומנותו. "אפילו אם נגיד תורתו אומנותו, מה זה? שרשום במוסד? תורתו אומנותו זה אדם שלא עובד וכל כולו קודש, צריכים לחפש בנרות סוג כזה של אנשים, לא כל אחד שרשום בישיבה יכול לכתוב עליו שתורתו אומנותו באותה דרגה שחז"ל דיברו. הרב זווין, הרב יהודה שביב ז"ל ועוד כתבו על זה מאמרים עם כל המקורות וגם היום רבנים כתבו".

"אלא מה? יש עניין לעשות הסדר, יהמר לזכותו של בן גוריון שאחרי חורבן אירופה הוא הבין שנהרסו כל מוסדות התורה מליטא ופולין בכדי לאפשר לאנשים לגדול פה, כל זמן שהיה אפשר לעשות כך נתנו דחייה, היום שהמצב שהצבא אומר שזקוקים לכוח זה לא נכון. הרב צבי יהודה אמר במלחמת השחרור: כל בחור שצריך לאחוז נשק – שיעשה זאת".