ישיבת מועצת הרבנות הראשית
ישיבת מועצת הרבנות הראשיתללא קרדיט צילום

בג"ץ התייחס לתום כהונת הרבנים הראשים בעוד כשבוע ודרש לדעת האם ממלאי המקום של הרבנים הראשים מתכוונים למנות נשים.

"המשיבים יגישו הודעה מעדכנת בדבר זהות הגורמים שצריכים להפעיל את הסמכות לפי סעיף 7 לחוק הרבנות הראשית וכיצד בכוונת גורמים אלה לקיים את פסק הדין שניתן בבג"ץ", נכתב בהכרעת בג"ץ.

את מקומו של הרב יצחק יוסף, המכהן כנשיא בית הדין הגדול, ימלא הרב אליעזר איגרא מתוקף היותו הדיין הוותיק ביותר, ואת מקומו של הרב דוד לאו בתפקיד נשיא מועצת הרבנות הראשית ימלא באופן זמני הרב יעקב רוז'ה, חבר מועצת הרבנות הראשית, שהוא חבר המועצה הוותיק ביותר.

כזכור, כבר בחודש ינואר השנה קיבל בג"ץ את עמדת מרכז רקמן ופסק כי יש לשקול מינוי נשים בעלות השכלה הלכתית לאספה הבוחרת רבנים ראשיים תחת סעיף 7 (8) – "רבנים שימנו הרבנים הראשיים".

יחד עם זאת, לאחרונה מועצת הרבנות הראשית קיבלה החלטה לפיה לא תשקול מינוין של נשים כחברות באספה במסגרת מינויים אלה.

בעקבות כך, מרכז רקמן הגיש עתירה חדשה הקוראת לחייב את הרבנות הראשית לקיים את פסיקת בג"ץ ככל גוף מנהלי אחר בישראל הכפוף להוראות החוק. בג"ץ קבע כי יש לקיים דיון דחוף בנושא.