ח"כ יולי אדלשטיין: גיל הפטור יעבור בהסכמה רחבה או שלא יאושרערוץ הכנסת

ועדת החוץ והביטחון דנה הערב (שלישי) בקידום חוק הגיוס בצל החלטת בג"ץ ועמדת היועצת המשפטית שפורסמה בעקבותיה.

במהלך הדיון בוועדה הבהיר היו"ר ח"כ יולי אדלשטיין כי "גיל הפטור יעבור בהסכמה רחבה או שלא יאושר כלל".

לפני כן היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, פרסמה את עמדתה לאחר פסיקת בג"ץ בנוגע לחוק הגיוס והבהירה כי אין מנוס מגיוס אלפי בחורי ישיבות חרדים לצבא.

"על מערכת הביטחון לפעול באופן מיידי לביצוע פסק הדין לגיוסם של תלמידי הישיבות החייבים בשירות צבאי, בהתאם לצורכי הצבא וליכולותיו. במסגרת זו, מערכת הביטחון התחייבה לפעול כבר עתה לגייס 3,000 תלמידי ישיבות בשנת הגיוס הנוכחית, וזאת בנוסף למספר המתגייסים הממוצע בשנים האחרונות", כתבה בהרב-מיארה.

היא הבהירה כי "מדובר במספר ראשוני לגיוס מיידי, שאינו משקף באופן מלא את צורכי הצבא הנוכחיים ואת קידום השוויון בנטל, ועל מערכת הביטחון לפעול להצגת תוכנית גיוס הכוללת הגדלה של מספר זה".

בנוגע לתמיכה לישיבות מציינת היועמ"שית כי "יש להימנע מכל פעולה להעברת כספים, באופן ישיר או עקיף, שיש בה משום תמיכה בפעילותם של אלה שנמנעים מגיוס, או שיש בה משום עקיפת פסיקתו האמורה של בית המשפט. פסיקה זו משליכה אף על תמיכות ואפיקי מימון אחרים המיועדים לתלמידי מוסדות תורניים החייבים בשירות צבאי. בהקשר זה, הובאה בפנינו חוות דעתו של היועץ המשפטי של משרד האוצר, והתקיימו ישיבות בהשתתפות כלל הגורמים הרלוונטיים לבחינת הדברים. בימים הקרובים, יועברו הנחיות משפטיות מתאימות גם בעניין זה".

לדבריה "יש להציג תוכנית גיוס, הכוללת נקיטת הצעדים הדרושים לשם מיצוי פוטנציאל הגיוס ולהגדלת המספר האמור של 3,000 מתגייסים, לאור צורכי הצבא הנוכחיים ולשם קידום השוויון בנטל. יוזכר, כי בהתאם לפסיקת בית המשפט, חובתה של מערכת הביטחון לגיוסם של תלמידי הישיבות קמה כבר ביום 01/07/2023".

מוקדם יותר קבעו שופטי בג"ץ, פה אחד, כי אין כיום חוק המאפשר לפטור תלמידי ישיבות משירות צבאי ויש לעצור את התמיכות לישיבות.

בהחלטה, שהתקבלה פה אחד, נכתב כי "בעת הזו אין מסגרת חוקית שמאפשרת להבחין בין תלמידי הישיבות ליתר המיועדים לשירות צבאי".