להקת פיקוד צפון מחדשת את השיר "ליל חניה" שנכתב על ידי המשורר הלאומי נתן אלתרמן בתקופה שקדמה למלחמת יום העצמאות.

אלתרמן שימש בתקופה זו בתפקיד עוזר קצין אג"ם של "חטיבת הזקן" (חטיבה 8) בפיקודו של יצחק שדה.

השיר מתאר את הקמתו של מחנה צבאי בטרם יציאה לקרב ונותן מבט על משמעויותיה העמוקות והשפעתה של מלחמה ואחריתה על נפש האדם. במילות השיר הוא מתאר את הצורך בהתארגנות, היערכות והגברת מוכנות כוחות לוחמים לפני מלחמה.