פלייבק: אלעד דויטש
לימוד קולות: ציפיה עמרן, נתנאל נגר ונעמה דרדיק
הקלטה ועריכת סאונד: נעמה דרדיק
צילום ועריכה: אבישי בדולח