בין חברי המקהלה: נחשון נקש, דוד קורטז, ערן ספיר, אליאב נקש, נהוראי ממו, שי קליין, יגאל פוגרבינסקי אור חיים בן שלום ועקיבא מרגליות