הרב אליעזר איגרא
הרב אליעזר איגראצילום: דוברות

מ"מ נשיא בית הדין הגדול, הרב אליעזר איגרא, שלח מכתב עם כניסתו לתפקיד לדייני ועובדי בתי הדין ברחבי הארץ.

במכתבו כותב הרב איגרא: "בחיל ורעדה הנני נכנס לכהן כמ"מ נשיא ביה"ד הרבני הגדול. בתקופה זו שאנו חשים את קול ה' בכוח ועם ישראל נתון במערכה קשה ומתמשכת, אפתח בתפילה ליושב במרום שיעטרנו בעטרת נצחון, לנחמת המשפחות השכולות, לרפואת הפצועים ולהשבת החטופים".

בהמשך מכתבו הוא מודה לרבנים הראשיים היוצאים הרב דוד לאו והרב יצחק יוסף על פועלם למען כבוד שמים, הגדלת התורה והאדרתה.

את מכתבו חותם הרב בתפילה: "אני מתפלל שבכניסתי לתפקיד זה לא יארע דבר תקלה על ידי וישמחו בי חברי".

המכתב המלא