צה"ל פועל בשכונת שג'עיהדובר צה"ל

כוחות צוות הקרב של חטיבה 7 פועלים במרחב שג'עיה. הכוחות פשטו והשמידו את מתחם הלחימה והמפקדה של מחבלי חמאס שממוקם בבתי ספר ומרפאה שהוסבו משימוש אזרחי לצרכי טרור.

במתחם זה התבצרו, הסתתרו והוציאו לפועל פעולות טרור מחבלי גדוד שג'עיה של חמאס.

במהלך הסריקות במתחם, לוחמי גדוד רותם איתרו והשמידו אתר לייצור אמצעי לחימה ועשרות אמצעי לחימה ובהם: מרגמות, מקלעים, רימונים ומסמכי מודיעין של ארגון הטרור חמאס מוחבאים לצד ציוד ומדים של ארגון הסיוע אונר"א.

אמצעי הלחימה שאיתרו הכוחותצילום: דובר צה"ל