ציון הרבי מליובאוויטש
ציון הרבי מליובאוויטשצילום: ללא קרדיט

המונים מציינים הערב (שני) את ג' תמוז יום ההילולא השלושים של הרבי מליובאוויטש.

בתורות ארוכים של שעות ארוכות יפקדו רבבות את ציון מנוחת כבודו אשר בבית החיים מונטפיורי בניו יורק.

עקב הנהירה הגדולה, אשר החלה כבר בשבוע שעבר, יכול כל אחד להיכנס אל תוך הקודש לרגעים ספורים על מנת לאפשר לבאים אחריהם בתור את הכניסה לקודש פנימה.

מלבד הקהל העצום הפוקד בגופו, מתקבלים במכשיר הפקס ובתיבת האימייל של לשכת 'אוהל חב"ד ליובאוויטש' המוני פדיונות וקוויטלאך של יהודים המנצלים את היום הקדוש לשפוך את לבם, להעתיר בתפילה ולבקש ישועה מאוהבן של ישראל.

בכל אתר ואתר, בארץ הקודש ובכל קצווי תבל, ייערכו סעודות הילולא - 'התוועדויות' - בהן ישמעו המשתתפים דברי תורה וסיפורים על פעולתו, אהבת ישראל, גילוי הקב"ה בעולם אשר פעל ופעולותיו הכבירות להקמת עולה של תורה ושל יהדות בכל קצווי תבל, יגיעתו לעמוד על משמר היהדות, ומלחמתו אשר בארץ ישראל.

אדמו"רים, רבנים ומשפיעים, יערכו וישתתפו בסעודות ההילולא ויעוררו הלבבות בתורתו ודרכו הקדושה, ובחיזוק הציפיה אשר עורר תמיד לביאת המשיח.

גם רבים מעמך בית ישראל שהתקרבו בשנים האחרונות לאור התורה והמצוות צפויים להשתתף ב'התוועדויות' ובמעמדי התעוררות מיוחדים שייערכו על ידי קרוב לאלף 'בתי חב"ד' הפרוסים בכל רחבי הארץ בראשות השלוחים.

בארגון 'צעירי אגודת חב"ד' בארה"ק הוציאו לאור שורת פרסומים, חוברות וגיליונות מאלפים על בעל ההילולא, ובהם דברי תורה והתעוררות, סיפורים ופרקים ייחודיים מפועלו של הרבי – תוך דגש על סוגיות שעל הפרק בדורנו – שיחולקו למשתתפי ה'התוועדויות'. בנוסף, עמלו על ערכה מיוחדת שנועדה לחבר את נשמותיהם של עמך בית ישראל להתעוררות לעבודת ה' ע"י ניגוני הקודש מרוממי הלב של הרבי.

דגש מיוחד יינתן על הוספה בעיון ובלימוד דברי תורתו של הרבי זי"ע, לימוד שיעורי הרמב"ם היומי כתקנה הקדושה אשר יסד ועיסוק בקירוב לבבות עמך בית ישראל לתורה ולמצוות וזיכויים במצוות מעשיות המקשרות עם הבורא.