הרב יהודה דרעי, רבה של באר שבע, חבר מועצת הרבנות הראשית ואחיו של יו"ר ש"ס אריה דרעי, הלך לעולמו בצהריים (שלישי) בבית החולים הדסה עין כרם.

בשעות האחרונות חלה התדרדרות חמורה במצבו הרפואי של הרב דרעי (66). לפני למעלה משבוע הוא אושפז בבית החולים במצב קשה לאחר שסבל מזיהום ברגלו שהסתבך.

לפני יומיים, במהלך טיפול שהוכתר בהצלחה, הצליחו הרופאים לנתק אותו ממכונת האקמו לב אליה חובר בתחילת אשפוזו. בהמשך, מצבו הלך והתדרדר.

הרב חיבר עשרות ספרים בהלכה ובאגדה 'אמרי יהודה', שו"ת 'משנת עזר', 'חגים וזמנים', 'וזאת ליהודה', ו'נתיבי הוראה' על הלכות איסור והיתר.

יו"ר ש"ס אריה דרעי ספד לו "בלב מורתח מצער ויגון אני מבכה את הסתלקותו בטרם עת של אחי הגדול, עטרת ראשי, גדול בתורה, גדול בדיינות, גדול במידות, מקים עולה של תורה, הגאון הגדול רבי יהודה דרעי זצ"ל, רב וראב"ד העיר באר שבע וחבר מועצת הרבנות הראשית. היה לי כדמות אב, אח גדול, חבר נפש וידיד אמת בכל משעולי החיים. תמיד חיזק, עודד ונסך אמונה. חלל עצום נפער בליבי, בלב המשפחה כולה, ובלב אלפי תלמידיו ושומעי לקחו".

הוא הוסיף "עלינו יחד עם משפחתנו בגיל 10 ממרוקו, וכבר כנער צעיר בבת ים חתר כנגד הזרם ללמוד במוסדות תורניים, ובזכותו למדנו יחד במתיבתא בחדרה ובישיבת פורת יוסף בירושלים. לאחר מכן המשיך את לימודיו בישיבת עטרת ישראל".

דרעי סיפר: "רבי יהודה אהב את התורה, יגע בה והשקיע בה את כל כישוריו ושאיפותיו. עלה והתעלה במעלות התורה וההלכה והתמנה לרבה של שכונת רמות בירושלים ועמד בראש כולל אברכים ׳קול יהודה׳. זכה לקרבתו המיוחדת של מרן רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל שראה בו כבן ממש, העריך את תורתו ונשלח על ידו להתעטר בכתר רבנות העיר באר שבע, בירת הנגב. בכל שנות כהונתו הרבות כרב ואב"ד העיר, חולל מהפכה אדירה של תורה ויהדות, עמד על משמר הכשרות ורבים השיב מעוון. בזכות נועם הליכותיו ומתק שפתיו ידע להאהיב את היהדות על שומעי לקחו ולקרב רבים לאביהם שבשמיים".

עוד ספד דרעי לאחיו: "היה סמל ומופת לרב בישראל הבקיא בכל מכמני התורה וההלכה ויעידו על כך שלל ספריו וחיבוריו התורניים. העמיד את הדת על תילה ללא כל פשרות, אך דעתו היתה מעורבת עם הבריות, בהקשבה ומציאת שבילי זהב למניעת מחלוקת. מעלותיו אלו הביאו לדבר בו נכבדות כמועמד למשרת הראשון לציון והרב הראשי לישראל. היה תפארתה וגאוותה של העיר באר שבע. הסתלקותו בטרם עת היא אבידה ענקית לאלפי תלמידיו, לעולם הרבנות בישראל ולמשפחתנו היקרה. זכה להקים משפחה לתפארת, דור ישרים מבורך, בנים וחתנים תלמידי חכמים ויושבי על מדין הממשיכים את דרכו בעולם התורה והרבנות. גדול כים שברנו, מי ירפא לנו".

הראשון לציון הרב יצחק יוסף ספד: "תורה תורה חגרי שק, גלה כבוד מישראל עם הסתלקותו של הגאון הגדול דיינא דנחית לעומקא דדינא, פה מפיק מרגליות, אציל הנפש והמידות ראש אבות בתי הדין בעיר אבות, רבה של באר שבע וחבר מועצת הרבנות הראשית, מחותני היקר הגאון רבי יהודה דרעי זצ"ל אשר הקים עולה של תורה בעיר באר שבע וכיתת רגליו לזיכוי הרבים בנועם דבריו ובמתק שפתיו. הרביץ תורה בכל אתר ואתר בארץ ובעולם, העמיד הדת על תילה שומר משמרת הקודש, וי לארעא דישראל דחסרא גברא רבה. עולם הרבנות איבד את אחד מטובי מנהיגיו בדמי ימיו בשיא אונו וכוחו, מי יתן לנו תמורתו וחליפתו. הרופא לשבורי לב ירפא לב משפחתו הרוממה בניו וחתניו הרבנים הגאונים שליט"א הממשיכים בדרכו ומרביצים תורה בכל אתר ואתר, ויהי רצון שיקויים בנו מה שנאמר ובילע המוות לנצח ומחה ה׳ אלוקים דמעה מעל כל פנים וחרפת עמו יסיר מעל כל הארץ".

הרב קלמן בר, רב העיר נתניה, ספד לרב יהודה דרעי: "חבל על דאבדין ולא משתכחין. הייתה לי ידידות אישית עם הרב זצ"ל והוא היה סמל ודוגמא לרב עיר. הרב היה מכתת רגליו לכל רחבי העיר לכל גווניה השונים. יצא לי לראות את הרב בשבתות היאך משרך רגליו מבית כנסת לבית כנסת להביא את דבר ה'.

אך יחד עם הדאגה לכלל, אזנו הייתה כרויה לשמוע את מצוקת הפרט. רבים רבים היו נועצים בו בבעיות אישיות, זוגות רבים היו באים אליו בבעיות שלום בית. היה חרוץ מאד במלאכתו - מלאכת שמים.

הרב העמיד תלמידים רבים. הוא אמר לי פעם שהשפעתו של רב העיר היא ע"י העמדת מקומות תורה, והתורה מאירה את המקום.

ואכן זכה הרב והאיר את הדרום באורה של תורה ולכך אמרו "הרוצה להחכים ידרים". הרב היה מקור השראה לאהבת תורה . הייתי איתו בכינוסים רבים של רבנים והרב יהודה זצ"ל, לא פסק פומיה מגירסה. תמיד היה שקוע בלימודו, בכתיבת חידושי תורתו הרבים בהלכה ובאגדה.

זכה והעמיד משפחה, כולה מפוארת, בנים וחתנים, כולם תלמידי חכמים מובהקים. 'ואלו קרעין שאין מתאחין הקורע על רבו שלימדו תורה ועל אב ב"ד'".

נשיא המדינה יצחק הרצוג ספד: "קיבלתי בצער ובכאב את ההודעה על מותו של הרב יהודה דרעי זצ"ל, רבה הראשי של באר שבע וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל. הרב דרעי היה מורה הלכה אהוב וקול חשוב בעולמן של תורה והלכה, כפי שבא לידי ביטוי בפסיקותיו החשובות וספריו הרבים שזיכו אותו בפרס ירושלים לספרות תורנית. תנחומיי העמוקים לעיר באר שבע, למוקיריו, לתלמידיו ובמיוחד למשפחתו – בהם אחיו, חה"כ הרב אריה דרעי. יהי זכרו ברוך".

ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר: "אני שולח תנחומים עמוקים לרב אריה דרעי ולמשפחתו על פטירת אחיו, הרב יהודה דרעי ז"ל. הרב יהודה היה גדול בתורה ובמעשה, איש צדקה וחסד שזכה לאהבה והערכה רבה מכל מי שהכיר אותו. פטירתו היא אבדה גדולה לעולם התורה, לתושבי באר שבע ולעם ישראל כולו. יהי זכרו ברוך".

יו"ר הציונות הדתית, שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳, מסר: "קיבלתי בצער עמוק את הידיעה על פטירתו של רבה של באר שבע הרב יהודה דרעי זצ"ל. תנחומים מעומק הלב לידידי יו"ר ש"ס הרב אריה דרעי ולכל המשפחה. הרב יהודה דרעי, תלמיד חכם, פוסק, ואב בית דין של עיר ואם בישראל. גדלותו בתורה, מעורבותו עם הבריות, זכויותיו והחיבור שלו לציבור יעמדו לו ולכל ישראל. ומחה ה׳ דמעה מעל כל פנים".

ראש האופוזיציה יאיר לפיד מסר: "שולח תנחומים חמים ליו"ר ש"ס אריה דרעי ומשפחת דרעי כולה, על פטירתו של הרב יהודה דרעי ז"ל. משתתף בצערכם הכבד ומתפלל איתכם לימים טובים".

שר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, יצחק וסרלאוף מסר: "בצער רב וביגון עמוק קיבלתי את הידיעה על פטירתו של הגאון רבי יהודה דרעי זצ"ל, רבה הראשי של באר שבע וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל. הרב דרעי היה עמוד התורה והחכמה, מנהיג רוחני נואם בחסד, אהוב, מוערץ, ודמות משפיעה ומשמעותית בעולם היהדות. תרומתו לחברה הישראלית בכלל ולקהילת העיר באר שבע בפרט עצומה, הן בתחום הרוחני והן בתחום החברתי. הרב דרעי היה מורה דרך עבור רבים, פעל ללא לאות למען חיזוק הדת והמסורת, תוך שהוא מקרב יהודים מכל קצוות הקשת הישראלית. שולח תנחומים ליו"ר מפלגת שס הרב אריה דרעי ולכל בני המשפחה. פטירתו של הרב דרעי היא אבידה גדולה לעולם התורה, למשפחתו, לתלמידיו ולעם ישראל כולו. יהי זכרו ברוך".

שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות אורית סטרוק ספדה: "יחד עם רבבות עם ישראל, מבכה את הסתלקותו של הרב יהודה דרעי זצ"ל, הרב הראשי לבאר שבע, תלמיד חכם גדול ואוהב ישראל אמתי, ידיד חברון בלב ובנפש. תנחומים מעומק הלב לאחיו ח"כ אריה דרעי, ולכל משפחתו הענפה. יהי זכרו הטוב ברוך".

שר המשפטים יריב לוין ספד: "אני משתתף בצערו של יו"ר ש"ס, ידידי הרב אריה דרעי על פטירתו בטרם עת של אחיו, הרב יהודה דרעי. אני יודע עד כמה הייתה חשובה מנהיגותו הרוחנית של הרב יהודה, ועד כמה הקשר ביניהם היה מיוחד והדוק. אני מאמין שכתביו ומורשתו שהותיר אחריו הרב יהודה יהיה בהם ולו מידה של נחמה על האובדן הגדול. אני שולח תנחומים מעומק לבי למשפחתו של הרב יהודה. יהי זכרו ברוך".

השר לשירותי דת, מיכאל מלכיאלי הביע צער בעקבות פטירתו של הרב יהודה דרעי, רבה של באר שבע. "בצער כבד ובכאב עמוק קיבלתי את הבשורה המרה על הסתלקותו של הגאון הגדול, רבי יהודה דרעי זצ"ל - רבה של באר שבע וחבר מועצת הרבנות הראשית. הרב דרעי זצ"ל היה מגדולי מורי ההוראה בדורנו, פוסק הלכה מובהק ומנהיג רוחני דגול. הקים עולה של תורה בעיר באר שבע והפך אותה למרכז תורני משגשג.

"בחכמתו הרבה ובמאור פניו, ידע הרב לקרב לבבות ולהנגיש את התורה לכל שכבות העם. פסקיו ההלכתיים היו לשם דבר, והוא נודע בגישתו המאזנת והמתחשבת. עולם הרבנות והתורה איבד היום אחד ממנהיגיו הבולטים. יהי זכרו ברוך ותהא נשמתו צרורה בצרור החיים. אני שולח תנחומים למשפחתו הרוממה ולאחיו הגדול יו"ר התנועה הרב אריה דרעי שליט"א, בעל הנחמות הוא ירפא שברונכם ובדברי תורתו תמצאו נחמתכם".

שר ירושלים ומסורת ישראל מאיר פרוש מסר: "עם פטירתו של הגאון רבי יהודה דרעי זצ"ל איבד עולם הרבנות את אחד מחשובי הרבנים, שזכה לקיים את אוהלה של תורה בבאר שבע ולהפיץ אהבת ה' לרבבות עמך ישראל. תנחומים למשפחה הנכבדה, לתלמידיו ולתושבי העיר באר שבע שאיבדו את מורה דרכם ועמוד התורה של העיר".

ח"כ מתן כהנא ספד: "‏משתתף בצער משפחת דרעי ובצערו של יו"ר ש"ס הרב אריה דרעי עם הסתלקותו של הרב הגאון יהודה דרעי לישיבה של מעלה. ‏זכיתי לפגוש את הרב דרעי בעת שכיהנתי כשר לשירותי דת. זכיתי לפגוש רב גדול ומאיר פנים שזכה להגדיל תורה ולהאדירה בעיר באר שבע. ‏ברוך דיין האמת".

מנהל בתי הדין הרבניים הרב אלי בן דהן: "מערכת בתי הדין הרבניים איבדה את אחד מטובי דייניה לדורותיהם. רבנן היושבים על מדין בבאר שבע ובכל אתר ואתר מבכים את הסתלקותו של הגאון הדיין המצוין, דיינא דנחית לעומקא דדינה, ראש אבות בתי הדין בבאר שבע הגאון הרב יהודה רפאל דרעי זצ"ל. הרב היה תלמיד חכם מובהק, סיני ועוקר הרים, בקיא בכל מכמני התורה בכלל, ובכל חלקי השולחן ערוך בפרט. נטפי תנחומים לבני משפחתו".

הרב מאיר כהנא, אב"ד אשקלון ויו"ר נציגות הדיינים הארצית והמועמד לרבנות הראשית, ספד: "אחד מבני חבורה שמת תדאג כל החבורה כולה. פטירתו של הרה"ג יהודה דרעי, רבה של באר שבע וחבר מועצת הרבנות הראשית, והוא בשיא פריחתו התורנית, היא הפסד כואב לכל עולם הרבנות והדיינות בישראל. הרב דרעי זצ"ל היה גדול בתורה וביראה, אהבת התורה שפיעמה בקרבו הייתה ניכרת לכל והקרינה על כל מכריו וסובביו. לצד זאת הצטיין ביחס לבבי לכל אדם, וביכולת מופלאה להביא את מתיקות התורה בבהירות ובנועם לגדולים ולקטנים כאחד. גדולה האבידה ומי יתן לנו תמורתה!".

מ"מ נשיא בית הדין הגדול הרב אליעזר איגרא סופד לידידו הרב יהודה דרעי זצ"ל: "תורה תורה חגרי שק". הגאון רבי יהודה. ידידי היקר, גדול בתורה ומרביצה ברבים, גברא רבא דנחית לעומקא דדינא, אוהב התורה ומאהיב אותה על כל. במשך שנים ארוכות כיהנו יחד בבית הדין בבאר שבע בהיותך ראש אבות בתי הדין, הכרתי את אישיותך הדגולה ואת דמותך המיוחדת ומסירותך, הכל למען תורתנו הקדושה.

שנים גם ישבנו יחדיו בועדת המבחנים לדיינות, שם נתגלתה בקיאותך המופלאה בכל חלקי השו"ע. הקמת עולם תורה שלם בעיר באר שבע שמצמיח פירות ופירי פירות לעד ולעולמי עולמים. זכית יחד עם הרבנית להקים בית מפואר של תורה, בית של חסד, בנים ובנות נכדים ונכדות ממשיכי דרכך בתורה ויראת שמים.

בימים האחרונים שפכנו ליבנו והתפללנו עליך בבתי הדין בכל הארץ. אך לצערנו נגזרה הגזירה ונצחו אראלים את המצוקים. אנו משתתפים בכאבם ובצערם של הרבנית הילדים והנכדים, האח הרב אריה דרעי וכל המשפחה. "ומחה ה' אלוקים דמעה מעל כל פנים".

הרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקווה מסר כי "איבדנו היום גדול בתורה ומנהיג ציבור דגול. הרב יהודה דרעי זצ"ל היה דוגמא ומופת לרבנות של הרבצת תורה, יושב על מדין, רב פעלים בכשרות ובטהרת המשפחה בבאר שבע בפרט ובכל ארצנו הקד'. תנחומים לאחיו יו"ר ש"ס הרב אריה דרעי הי"ו, ולכל משפחתו המפוארה. בנחמת ציון וירושלים תנוחמו".

לרב דרעי היו קשרים ענפים עם הציונות הדתית. "הרב דרעי היה ידוע בבאר שבע בכך שחלק מהפעילות שלו בעיר היא עם הציונות הדתית", מספרים תלמידיו.

הם הוסיפו לספר: "היה מיודד מאוד עם הציבור הדתי־לאומי, והיו לו קשרים הדוקים עם רבנים דתיים־לאומיים בעיר כמו הרב גד רווח, מרבני העיר וכיום רב מועצת מצפה רמון, והרב שמעון כהן, ראש מוסדות מוריה. הרב היה אורח הכבוד בישיבת בני עקיבא בעיר ביום העצמאות, מתפלל איתם את התפילות בלילה ואומר דברי תורה.

אחד הגורמים הבולטים בקשר שלו לציונות הדתית התהווה כשישב בראש הוועדה להעתקת בתי הכנסת בגוש קטיף. הרב דרעי לא הסכים בשום פנים ואופן שיוחרבו בתי הכנסת בידי יהודים. ביחד עם הרב שמחה קוק הם הפכו עולמות בעניין, הגיעו למקום וקרעו קריעה כדי שחלילה בעולם לא יראו יהודים מחריבים בתי כנסת".

הרב דרעי היה אורח כבוד מידי שנה ביום ירושלים בישיבת מרכז הרב ובנאומיו היה מרבה לשבח ולהודות על ניסי ה' במלחמת ששת הימים.