השר שלמה קרעי: יאיר לפיד, זה החוק שיקבור לך את הקריירהערוץ הכנסת