הרב אורי סדן, חוקר במכון משפטי ארץ, התייחס לסעיף שבעלי דירות מכניסים לחוזה השכירות ובו נקבע שפיגור בתשלומי שכירות יגרור ריבית על החוב, על מנת לגרום לשוכרים להקפיד שלא לאחר בתשלומים.

בדבריו ציין הרב סדן שהתורה אסרה באיסור חמור לקחת ריבית וכן לשלם ריבית, ולכן תשלום ריבית על חוב של השוכר לבעל הדירה הוא אסור.

עם זאת, לבעיה זו יש פתרונות טובים: ניתן לעשות היתר עסקה ולציין בחוזה שכל התשלומים בהסכם השכירות יהיו כפופים להיתר עסקה. היתר עסקה מגדיר שהכסף הוא לא הלוואה אלא השקעה שכוללת חלק מהרווחים, וההסכם כולל אחוזים קבועים מהרווח.

עם זאת, יש בעיה בפתרון זה מכיוון שהיתר עסקה נועד להשקעה כלכלית כמו משכנתא ולא לשימוש שוטף, ולכן במקרה של פיגור בתשלומים הציע הרב סדן פתרון טוב יותר: לציין בחוזה השכירות שאיחור בתשלומי השכירות יגרור העלאה של שכר הדירה לחודש הבא לפי זמן האיחור. באופן זה אין בעיה של ריבית ואפילו לא של הערמה.