הרב ראובן אלבז
הרב ראובן אלבזצילום: אביר סולטן, פלאש 90

עשרות ראשי ישיבות וחברי מועצת חכמי התורה של ש"ס התכנסו הערב (רביעי) בירושלים לדיון נגד חוק הגיוס ופרסמו בסיומו מכתב חריף המיוחד עליו חתומים ראשי הרבנים הספרדים.

במכתב שפרסמו בתום הכנס הם מדגישים כי "כאשר משנאי ה' נשאו ראש וממשיכים לפגוע בציבור שומרי התורה ובבני הישיבות הקדושות - בגזירת הגיוס הנוראה, על כן חובתינו לקיים בעצמינו ויגבה ליבו בדרכי ה' בחיזוק וביצור החומות, ולהגביר חיילים לתורה ולהיכלי הישיבות הקדושות בתי חיינו".

"והנה נוכח השעה הגורלית שאנו מצויים בה, הננו להבהיר את דעת תורה הקדושה: לדאבון לב, החוק המוצע כעת להסדרת הדיחויים מהצבא הינו כרוך ביעדי גיוס אשר משמעותם חורבן התורה ומסירה בידיים של נשמות עם קודש לשמד ח"ו. ועל כן אנו מורים לכל העוסקים בדבר להימנע באופן מיידי מכל עיסוקי החקיקה הללו ולהתנגד להם בתוקף, בהיותם מנוגדים לדעת התורה הקדושה", מצהירים הרבנים.

הם מדגישים כי קריאתם נוגעת לכל חוק שלא יפטור את בני הישיבות משירות. "הוראה זו תקפה לגבי כל הסדר חקיקה שאינו פוטר באופן מוחלט את כל בני הישיבות ללא כל התניה שהיא. וכבר פסקו מרנן ורבנן גדולי הדור זצוק"ל ויבלחט"א שאיסור הגיוס לצבא או למסלולים אזרחיים "חרדיים" - שווה בין לבחור שבמסגרת לימודים ובין לבחור שאינו במסגרת לימודים. ואין בזה מקום לפשרות אפילו על נפש אחת".

מכתב הרבנים
מכתב הרבניםצילום: ללא

הרבנים מוסיפים שלדעתם אסור להתגייס גם למסלולים המיוחדים לחרדים. "הננו להבהיר שגם המסלולים ה"חרדיים" הישנים והחדשים, שהוקמו או שצפויים להקים, כולם הם בכלל האיסור החמור שלא ללכת לשם ולא להיות שותף בנתינת לגיטימציה להם בשום צורה. וכמה שהם יהיו "כשרים" יותר, כך הם מסוכנים יותר, בהיותם מהווים גושפנקא וסלילת דרך אל זרועות הצבא והכנסת הציבור החרדי תחת שליטתם על כל ההשלכות החמורות שבכך. ובנוסף בודאי לבסוף יגרמו נפילות וקלקולים מדחי אל דחי, כפי שגם הוכיח הנסיון כנודע".

"בעת הזאת ולאור המצב, הדבר ברור שכל התייצבות בלשכות הגיוס אסורה עפ"י התורה, ומהווה סכנה עצומה באשר משמעות ההתייצבות שם היא התחלת תהליך גיוס ו'חיול', ונתינת טרף לשיניהם שמבקשים לזהות תלמידים בעלי אופי חלש כדי לנסות לגייסם, ולהסיתם ולהדיחם מדרך ה' ח"ו. על כלל ראשי הישיבות בארה"ק, לחזק ולאמץ את עמידתם האיתנה של בני הישיבות בפני הנסיונות המתרגשות עליהם לעקרם מבית חייהם. וזהו עיקר תפקידנו בשעה זו להוסיף אומץ ולא לשתף פעולה בכל שהוא עם גוזרי הגזירות ויעדי הגיוס בשום צורה, ועל ידי כך בס"ד תתבטל הגזירה", כתבו הרבנים.

הם סיכמו וציינו כי "גדולי ישראל יפעלו להקמת מענה מיוחד לבחורים שיקלעו לסיבוך מול הרשויות, הן בסיוע מבחינה משפטית, והן מבחינה רוחנית ושאר בחינות".