לאחר הפציעה הקשה: ארי שפיץ מברך בחופה של חברובאדיבות המצלם