מאסרי עולם נגזרו על רוצחיהם של ג'ורג' חורי ודוד מרדכי

שני מאסרי עולם נגזרו על סאג'ד אבו ג'לוס ועל עמאר אבו ג'לוס, שהורשעו בביצוע שני מעשי רצח. "השניים ניצלו את עובדת היותם ישראלים כדי להוציא לפועל תוכנית שטנית", ציין השופט.

, כ"ח באלול תשס"ד | עודכן: 17:05

בית המשפט המחוזי בירושלים גזר שני מאסרי עולם על סאג'ד אבו ג'לוס ועל עמאר אבו ג'לוס, שהורשעו בביצוע שני מעשי רצח.
השניים הורשעו ברצח דוד מרדכי וברצח הסטודנט ג'ורג' חורי בגבעה הצרפתית בעיר. על אחד מהם נגזר עונש של שני מאסרי עולם ועוד עשר שנות מאסר, על השני נגזרו שני מאסרי עולם מצטברים.

בפסק הדין כתב השופט: "המניע לביצוען של העבירות הינו דחף מעוות לפגוע בבני אדם חפים מפשע מירושלים, רק באשר היותם יהודים".
"בתקופה הנוכחית בה מכה הטרור ללא רחם וללא הבחנה בחפים מפשע יש לתת את מרב המשקל לשיקולי ההרתעה שבענישה. האם דם הקורבנות סמוק פחות עת נקטלים הם בידי מי שאינו חבר באחד מארגוני הרצח? העובדה שבעת ביצוע העבירות לא השתייכו הנאשמים לארגון טרור כלשהו אינה מעלה ואינה מורידה מבחינתנו", קבע השופט.