בשבע 946

עוד כתבות בנושא בשבע 946

איש צדיק היה

איש צדיק היה

הרב חנוך (הכהן) פיוטרקובסקי ז"ל, מנכ"ל מוסדות ישיבת בית אל ומו"ל העיתון 'בשבע', תשי"ט-תשפ"א / דברים לזכרו: ח"כ בצלאל סמוטריץ'בצלאל סמוטריץ' 28/05/2021 07:50
מתוך טהרת המשפחה נתעלה לטהרה מלאה

מתוך טהרת המשפחה נתעלה לטהרה מלאה

הצד הגשמי שבאדם זקוק להיטהרות כדי להתקשר אל מקור חייוהרב אליעזר מלמד 28/05/2021 07:37
חבילות של זכויות

חבילות של זכויות

הרב חנוך (הכהן) פיוטרקובסקי ז"ל, מנכ"ל מוסדות ישיבת בית אל ומו"ל העיתון 'בשבע', תשי"ט-תשפ"א / דברים לזכרו: הרב זלמן ברוך מלמדהרב זלמן ברוך מלמד 27/05/2021 21:23
כאן בונים

כאן בונים

היישוב החדש אביתר בשומרון הולך ומתפתח מתחת לאפה של הממשלה המנסה להתרקם, וגם פינוי רביעי במספר לא ירפה את ידי חברי הגרעיןחגית רוזנבאום 27/05/2021 13:17
עיר בהתקפה

עיר בהתקפה

במהלך השבועיים האחרונים סבלו תושבי לוד היהודים מהתפרעויות של תושביה הערבים הכוללות פגיעות ברכוש ובנפש.שילה פריד 27/05/2021 12:55
הכול ידוע מראש

הכול ידוע מראש

ניסיון העבר מלמד כי הפסקות האש החוזרות ונשנות עם ארגון הטרור חמאס אינן שוות את הנייר שעליו נחתמואסף משניות 27/05/2021 12:39
מעל החוק

מעל החוק

"פשרת האוזר" היא זיכרון רחוק, אך כשנשיאת העליון חיות פרסמה השבוע פסק דין ארוך בעניינה, היא ידעה מה היא עושהיוני רוטנברג 27/05/2021 12:25
השגנו הרתעה

השגנו הרתעה

השר הרב רפי פרץ בריאיון מיוחדיוסף ארנפלד 27/05/2021 12:08
מנותקים

מנותקים

היכולת של בג"ץ לפסול חוק יסוד היא בגדר שמן נוסף למדורה הבוערת ממילא של אקטיביזם שיפוטי אגרסיבי שלא רואה את האזרח הקטן. דעהשי אלון 27/05/2021 11:04
החטא ועונשו

החטא ועונשו

באירועי הפרעות האחרונים נכשלה המשטרה כישלון חרוץ והאחראים לכך נדרשים לסיים את תפקידם. דעהאסף משניות 27/05/2021 11:03
זמן שינוי

זמן שינוי

המוצא לסחרחורת הפוליטית שישראל נקלעה אליה היא פרידה מכובדת, ייתכן שזמנית, מבנימין נתניהו כראש הממשלה. דעהעדי ארבל 27/05/2021 10:56
המערכה לא תמה

המערכה לא תמה

מבצע שומר החומות אומנם נגמר אך הבעירה בערים המעורבות עדיין רוחשת בעוצמה, דבר המחייב טיפול מיידי ותקיף של הרשויות. דעההראל שוהם 27/05/2021 10:53
ברית המשוגעים

ברית המשוגעים

חלקים מבני הציונות הדתית, כיהוא בשעתו, מהססים להשתלב בתפקידי מפתח במערכות המדינה מהחשש שהמערכת פגומה מהשורשהרב אברהם וסרמן 27/05/2021 10:41