תגיות תגיות

ד"ר יוסף שרביט

חדשות ועדכונים על ד"ר יוסף שרביט

שיקוף החברה הישראלית

שיח ופולמוס בין אסכולות לחכמת ישראל: היכולת שלנו לשוב ולתקן עולם.

שיקוף החברה הישראלית

מחוללי השואה והתקומה – לא רק הנאציזם ולהבדיל לא רק הלאומיות האירופית

רעיון של שואה לישראל (חלילה) לא פס מהעולם – תרבות שלמה, מקדמת דנא, ביקשה ועודנה מבקשת לחולל שואה בעם היהודי.

מחוללי השואה והתקומה

"קחו מזמרת הארץ": ארץ העברים היא ארץ ישראל

המערכה על הזהות העברית, על כל רכיביה – היא המערכה עליה נטושים כל רבדי חיינו בארץ ישראל המתחדשת – וביתר שאת בט"ו בשבט חג הארץ

ארץ העברים היא ארץ ישראל

הזהות העברית – הזהות האוניברסלית לאמיתה, מקור של השתרשות מחודשת ושל אחווה אוניברסאלית

ד"ר יוסף שרביט מנתח את דמותו של הרב יהודה ליאון אשכנזי, מניטו, ואת השפעתו במאמר לזכרו לכבוד יום פטירתו שיחול מחר

הזהות העברית

חודש ארץ ישראל וירושלים

האגרות והמאורעות של חודש אייר מתכתבים בין מקומות ובין זמנים שונים ומחברים אותנו אל העבריוּת, השבה אל סך חלקיה

חודש ארץ ישראל וירושלים

האם שוב יחמיצו את הרכבת האחרונה?

במוצאי יום העצמאות תש"פ, עם "סיום" החגיגות יש לומר לאחינו החרדים דברי אמת ושלום

האם שוב יחמיצו את הרכבת האחרונה?

בין ארץ מקלט לארץ ייעודה

בין ארץ מקלט לארץ ייעודה

בין הרצל, משה רבנו והמשיח

יחסם של גדולי התורה לחוזה המדינה קוטבי. יש הרואים בו שורש הרע ויש הרואים בו משיח בן יוסף. ד"ר שרביט במלאת 115 לפטירת הרצל.

בין הרצל, משה רבנו והמשיח

ציוויליזציה של שואה וציוויליזציה של תקומה

ציוויליזציה של שואה וציוויליזציה של תקומה

מאמר: שואת העם היהודי

לראות את התמונה השלימה: שואת העם היהודי – קונצפט המתבקש מתודולוגית, חינוכית והיסטורית

מאמר: שואת העם היהודי