תגיות תגיות

הרב אברהם בלס

חדשות ועדכונים על הרב אברהם בלס

שאילת גשמים ומרכזיותה של ארץ ישראל

שאילת גשמים ומרכזיותה של ארץ ישראל

שאלה מרכזית היא האם במקום שהצורך לגשמים שונה מאשר הצרכים בארץ ישראל?

מצוות סוכה – קריאה ליישוב הארץ

מצוות סוכה – קריאה ליישוב הארץ

האם בין עליית יהושע לבין עליית עזרא לא בנו סוכות, והרי מצוות סוכה היא מצווה מדאורייתא?

מגמתם המרכזית של עשרת ימי תשובה

מגמתם המרכזית של עשרת ימי תשובה

בפרשת ניצבים אנו קוראים שהקב"ה עתיד למול את לבבנו. מה משמעותה של מילת לב זו

למשמעותו העמוקה של יום הדין

הצדק האלוקי – למשמעותו העמוקה של יום הדין

התלמוד הירושלמי מתאר לנו במאמר נפלא כיצד הקב"ה שופט את ישראל, ובמקביל כיצד הוא שופט את אומות העולם.

לא ניכר שוע בפני דל

לא ניכר שוע בפני דל

לפי המסורת קברו של אהליאב נמצא בדרום לבנון ויהודי צידון הם אלו שפרשו חסות על קבר זה ונהגו לפקדו. כיצד הגיע אהליאב לדרום לבנון?

יחסי תורה ומדינה

יחסי תורה ומדינה

כדי שתהיה מדינה ראויה לשמה צריך לזכור שהתורה היא זאת שנותנת את הנשמה למדינה.

ידינו לא שפכו את הדם

ידינו לא שפכו את הדם

לכאורה אם התורה מטילה אחריות עקיפה על אנשי הרוח מדוע דין זה מתקיים כמו שכתוב במפורש בתורה רק אם נודע מי הרוצח.

היהלום שבכתר

היהלום שבכתר

אהוביה היקר אין ספק שדמותך הכול כך מיוחדת תאיר ותרומם ציבורים גדולים, ובעיקר בני נוער.

הטנקים הקדושים

הטנקים הקדושים

התלמוד הירושלמי מציב לעם ישראל משימה ברורה, יש לפעול במגמה שבה יוכחו הכול לדעת שמדינת ישראל היא כסאו של הקב"ה בעולם.

חנוך לנער על פי דרכו

חנוך לנער על פי דרכו

עם ישראל הוא מהפכן מטבעו, לכן הוא מביא, בסופו של דבר, הרבה שפע וברכה לעולם.

הנקודה היהודית

הנקודה היהודית

שתי דרכים שונות לגמרי בעבודת השם. הדרך של הרב קרליבך דרך של עבודת האהבה והרגש ודרכו של הרב כהנא היא דרך אגרוף הפלדה.

האתגר הגדול של הציונות הדתית

האתגר הגדול של הציונות הדתית

סכנת האליטיזם הטרידה מאוד את חז"ל והם מנסים להילחם בה בכל כוחם

תבוא לפניך אנקת אסיר

תבוא לפניך אנקת אסיר

כמה מילים לכל מיני צדקנים, חלקם גם רבנים. צדקנים שתקפו רבנים מסוימים שקראו לציבור לתמוך כספית במאבק המשפטי של עמירם בן אוליאל.

שורש תופעת הנשירה

שורש תופעת הנשירה

כדי להתחיל להבריא חייבים בראש ובראשונה להשתחרר מהמושג דתי שנתפס  כאילו היהדות עוסקת רק  במישור של בין אדם למקום

פירותיה של ארץ ישראל

פירותיה של ארץ ישראל

קדושת הארץ אינה בגלל המצוות שמתקיימות בה, אלא בגלל קדושתה המיוחדת.

להחזיר את הקב"ה לתוך המציאות

להחזיר את הקב"ה לתוך המציאות

אחת הבעיות המרכזיות של היהדות היא שהיא נתפשת בעיני רבים כמנותקת מן החיים.

תורה ומדינה

תורה ומדינה

האם המציאות של מדינה יהודית היא טובה לקיום התורה, או שהיא מחלישה את קיום התורה?

פריצה ושימור

פריצה ושימור

אחת הדילמות של היהודי היא המתח בין פריצה לשימור. למשל נושא התפילה, ציבור גדול מרגיש יובש וחושב כיצד ניתן לשפר אותה.

שמירת הבריאות והנפש – עבודה רוחנית

שמירת הבריאות והנפש – עבודה רוחנית

בעקבות מגפת הקורונה אנו חייבים להישיר מבט ולנסות לראות כיצד היהדות מכוונת אותנו לשמירת הבריאות והנפש.

הדרישות שעוד נזכה לשמוע בקרוב

הדרישות שעוד נזכה לשמוע בקרוב

נלכה נא קדימה

נלכה נא קדימה

הגורם האנושי בתורת ארץ ישראל

הגורם האנושי בתורת ארץ ישראל

כלל ופרט ועקידת יצחק

כלל ופרט ועקידת יצחק

כלל ופרט ועקידת יצחק

כלל ופרט ועקידת יצחק

מבט על ההבדל בין התלמוד הבבלי לירושלמי מגלה שחכמי א"י עסקו יותר באתגרים הציבוריים של העם, לעומת חכמי בבל שהתמקדו בעבודת הפרט

בין שאיפות לתיקון עולם לריאליזם

בין שאיפות לתיקון עולם לריאליזם

מִי עִוֵּר כִּי אִם עַבְדִּי

מִי עִוֵּר כִּי אִם עַבְדִּי

מי כאן גזען

מי כאן גזען

חיים של יצירה

חיים של יצירה

החיים בדור של גאולה תובעים מאיתנו לגלות כוחות של יצירה לא רק בצד התורני, ולהפנות את הכוחות הללו גם לאפיק התורני.

הרגעים שאחרי האסון

הרגעים שאחרי האסון

הרה"ג שאר ישוב והירושלמי

הרה"ג שאר ישוב והירושלמי

הפסד ידוע מראש

הפסד ידוע מראש

יציאת מצרים יסוד האמונה

יציאת מצרים יסוד האמונה

אולי יעניין אותך

אולי יעניין אותך