תגיות

הרב אליעזר גלינסקי

חדשות ועדכונים על הרב אליעזר גלינסקי

עת להשליך אבנים ועת כנוס אבנים

הרב אליעזר גלינסקי, הזדעזע מהסרטון שבו נראה המון מגרש בצעקות קצובות את ח"כ צבי סוכות

עת להשליך אבנים ועת כנוס אבנים

ברכה וקללה יחדיו?! הרהורים על התקופה

שערי שמים פתח, ואוצרך הטוב לנו תפתח, תושיענו וריב אל תמתח, והושיענו אלוקי ישענו.

ברכה וקללה יחדיו?! הרהורים על התקופה

מפקד הלווים – ללא שקלים?!

מפקד הלווים – ללא שקלים?!