תגיות תגיות

הרב זלמן קורן

חדשות ועדכונים על הרב זלמן קורן

"מאיסור תורה למותר לכתחילה"

הרב זלמן מנחם קורן העביר שיעור במכון צומת על הלכה וטכנולוגיה. היא ציטט את רבו הרב שלמה זלמן אוירבך שעסק רבות בנושא חשמל בשבת.

"מאיסור תורה למותר לכתחילה"

הרב זלמן קורן: העולה להר הבית מתחייב בנפשו. הייתכן?

הרב ישראל אריאל יוצא נגד מאמרו של הרב זלמן קורן בו כתב תקף את העולים להר הבית וכי "הרשות נתונה לגדולי הדור גם להרוג את העבריין"

העולה להר הבית מתחייב בנפשו. הייתכן?

לא קריאת תיגר כי אם קיום מצוות 'מורא מקדש'

הרב ראובן אזולאי מגיב למאמרו של הרב זלמן קורן על העלייה להר הבית ואף מספר על שיחה מעניינת שניהל עם הרב קורן בעניין

לא קריאת תיגר כי אם קיום מצווה

הדרך שבה הלכו כמעט כל גדולי ישראל לאורך הדורות

הרב ארל'ה הראל מגיב למאמרו של הרב זלמן קורן אשר עוסק בסוגיית הפסיקה בעניין עליה להר הבית.

הדרך שבה הלכו כמעט כל גדולי ישראל

קריאת תיגר על הסמכות של חכמי הדור חמורה מחורבן בית המקדש

הרב זלמן קורן יוצא נגד סדרת המאמרים בעד עליה להר הבית שפורסמו לאחרונה שלדבריו חותרים תחת הסמכות ההלכתית של חכמי הדורות.

קריאת תיגר חמורה מחורבן בית המקדש

הושלמה הדפסת סדרת 'התנ"ך המבואר'

הוצאת הספרים קורן השלימה את הדפסת 'התנ"ך המבואר' עם פירושו הבהיר של הרב שטיינזלץ.

הושלמה הדפסת סדרת 'התנ"ך המבואר'

"מי יעלה בהר ה'... נקי כפיים ובר לבב"

"מי יעלה בהר ה'... נקי כפיים ובר לבב"

"הוצאת דברים מהקשרם"

הרב זלמן קורן מגיב לטענות לפיהן דבריו של הרב מרדכי אליהו נגד עליה להר הבית הם סילוף ואומר: "השמיטו את מה שלא מצא חן בעיניהם".

"הוצאת דברים מהקשרם"

כניסה להר הבית בזמן הזה

כניסה להר הבית בזמן הזה