תגיות

הרב יעקב הלוי פילבר

חדשות ועדכונים על הרב יעקב הלוי פילבר

הפעילות האנושית וההשגחה העליונה

הבחירה החופשית מטילה על האדם אחריות על מעשיו והתורה מייעצת לו "ובחרת בחיים".

הפעילות האנושית וההשגחה העליונה

לקח מבול

את דרכה של ההשגחה העליונה נוכל להבין בהתבוננות בהיסטוריה האנושית.

לקח מבול

יצב גבולות עמים

אין עוד אומה בעולם שלמרות בעלותה על הארץ תתנהג בכל כך התחשבות עם הנכרים הגרים בה

יצב גבולות עמים

ומצאוהו רעות רבות

האיוולת המסלפת את דרכו של האדם אינה רק בתחום הפרט אלא היא מצויה גם בהתנהלות הלאומית של הכלל

ומצאוהו רעות רבות

מידת הכרת הטוב

משה רבנו משמש דוגמא אישית להכרת הטוב, רואים אנו זאת כשהקב"ה מבקש למנותו מנהיג במצרים במקום אהרן אחיו הוא מסרב

מידת הכרת הטוב

ידינו לא שפכה את הדם

בחברה הישראלית נעשו לאחרונה חיי האדם זולים, הכרוניקה היום־יומית מלאה מקרי רצח

ידינו לא שפכה את הדם

מהו מקור הרע בעולם?

שאלה עתיקת יומין היא מהו המקור לרע בעולם, האם הוא בא משמים או הוא תוצאה של מעשי האדם.

מהו מקור הרע בעולם?

הסכנה שבחברת השפע

לפעמים דווקא הבית הטוב והסביבה הטובה הם המביאים לזחיחות הדעת אצל ההורים, המרגישים עצמם בטוחים ומשוחררים מאחריות

הסכנה שבחברת השפע

עם לבדד ישכון

אחד מפלאי העולם הוא הישרדותו של העם היהודי במדבר העמים, כבשה אחת מול שבעים זאבים המבקשים לטרוף אותה

עם לבדד ישכון

ענוה אמיתית ומזויפת

אין לך מידה שיכול להימצא בה זיוף כמו מידת הענווה, בכל המידות האחרות אנו אומרים שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה, חוץ מהנעוה מזויפת

ענוה אמיתית ומזויפת

מרובים העושים את התורה

הצלחתה של מהפיכה מותנת רק אם לומדי התורה ינהגו כבוד זה לזה, ועיניהם לא תהיה צרה בתורה זה לזה.

מרובים העושים את התורה

התורה חסה על הממון

מיעקב אבינו לומדים אנו איך להתייחס אל הממון

התורה חסה על הממון

בריתו של אברהם אבינו

לאחר הכנסתו של הרך הנימול לברית מברכים אותו הקהל: "כשם שנכנס לברית כן יכנס לתורה לחופה ולמעשים טובים".

בריתו של אברהם אבינו

צפו: מפגש נדיר של השבט שחולל מהפכה במגזר

כשהם מתקרבים לגיל תשעים, נפגשו חברי שבט איתנים בבני עקיבא, במתחם ישיבת כפר הרא"ה שבה גדלו יחד.

מפגש נדיר של השבט שחולל מהפכה במגזר

הרב דרוקמן זצ"ל: הדוגמה האישית, הנמרצות, הצניעות והענוה

עמיחי פילבר מאיר זווית נוספת לחייו מלאי העשייה של הרב חיים דרוקמן זצ"ל.

הדוגמה האישית, הנמרצות, הצניעות והענוה

מעמד האישה

למה מראש לא נברא המין האנושי כשני יצורים נפרדים כמו שאר כל היצורים?

מעמד האישה

אניחה לי ואכלם

כלל גדול הורה הקב"ה למשה רבנו כיצד על מנהיג ישראלי לנהוג: כשיש חרון אף אפילו משמים על עם ישראל

אניחה לי ואכלם

40 שנה לפטירת הרב צבי יהודה קוק: הלב הפועם

ארבעים שנה לפטירת הרב צבי יהודה קוק: תלמידי הרב מדברים על מהפכה שחולל איש אחד

40 שנה לפטירת הרב צבי יהודה קוק

מורשת הראי"ה קוק - שילוב ידיים ואחדות

הרב יעקב הלוי פילבר בקריאה לאחדות המחנה כפי שהנהיגו הראי"ה קוק ובנו הרצי"ה.

מורשת הראי"ה קוק, שילוב ידיים ואחדות

לכבוד ולתפארת

לכבוד ולתפארת 

יחסי לאה ורחל

יחסי לאה ורחל

שנאת עולם לעם עולם

שנאת עולם לעם עולם

לאומיות ואוניברסאליות

לאומיות ואוניברסאליות

נח ואברהם - "ראש קטן" ו"ראש גדול"

נח ואברהם - "ראש קטן" ו"ראש גדול"

שמחה ואחדות בחג הסוכות

שמחה ואחדות בחג הסוכות

שאוני והטילוני אל הים

שאוני והטילוני אל הים

לראש השנה - היום הרת עולם

לראש השנה - היום הרת עולם

ובחרת בחיים למען תחיה

ובחרת בחיים למען תחיה

אשר נתת לי ה'

אשר נתת לי ה'

הברכה והקללה מיד האדם

הברכה והקללה מיד האדם

בגובה העיניים או בגובה השמים?

בגובה העיניים או בגובה השמים?

גבולות הפתיחות

גבולות הפתיחות

ההתנתקות של בני גד וראובן

ההתנתקות של בני גד וראובן

בין פנחס למשה

בין פנחס למשה

ובגוים לא יתחשב

ובגוים לא יתחשב

מרים אשת־חיל

מרים אשת־חיל

חכמות נשים בנתה ביתה

חכמות נשים בנתה ביתה

וימאסו ארץ חמדה

וימאסו ארץ חמדה

מי יאכילנו בשר

מי יאכילנו בשר

אהבת ישראל

אהבת ישראל