תגיות תגיות

הרב יעקב הלוי פילבר

חדשות ועדכונים על הרב יעקב הלוי פילבר

אניחה לי ואכלם

כלל גדול הורה הקב"ה למשה רבנו כיצד על מנהיג ישראלי לנהוג: כשיש חרון אף אפילו משמים על עם ישראל

אניחה לי ואכלם

מורשת הראי"ה קוק - שילוב ידיים ואחדות

הרב יעקב הלוי פילבר בקריאה לאחדות המחנה כפי שהנהיגו הראי"ה קוק ובנו הרצי"ה.

מורשת הראי"ה קוק, שילוב ידיים ואחדות

לכבוד ולתפארת

לכבוד ולתפארת 

יחסי לאה ורחל

יחסי לאה ורחל

שנאת עולם לעם עולם

שנאת עולם לעם עולם

לאומיות ואוניברסאליות

לאומיות ואוניברסאליות

נח ואברהם - "ראש קטן" ו"ראש גדול"

נח ואברהם - "ראש קטן" ו"ראש גדול"

שמחה ואחדות בחג הסוכות

שמחה ואחדות בחג הסוכות

שאוני והטילוני אל הים

שאוני והטילוני אל הים

לראש השנה - היום הרת עולם

לראש השנה - היום הרת עולם

ובחרת בחיים למען תחיה

ובחרת בחיים למען תחיה

אשר נתת לי ה'

אשר נתת לי ה'

הברכה והקללה מיד האדם

הברכה והקללה מיד האדם

בגובה העיניים או בגובה השמים?

בגובה העיניים או בגובה השמים?

גבולות הפתיחות

גבולות הפתיחות

ההתנתקות של בני גד וראובן

ההתנתקות של בני גד וראובן

בין פנחס למשה

בין פנחס למשה

ובגוים לא יתחשב

ובגוים לא יתחשב

מרים אשת־חיל

מרים אשת־חיל

חכמות נשים בנתה ביתה

חכמות נשים בנתה ביתה

וימאסו ארץ חמדה

וימאסו ארץ חמדה

מי יאכילנו בשר

מי יאכילנו בשר

אהבת ישראל

אהבת ישראל

לקח סיפורי המדבר

לקח סיפורי המדבר

מרובים העושים את התורה

מרובים העושים את התורה

כי ימוך אחיך

כי ימוך אחיך

והארץ לא תימכר לצמיתות

והארץ לא תימכר לצמיתות

קדושים תהיו כי קדוש אני

קדושים תהיו כי קדוש אני

והדרת פני זקן

והדרת פני זקן

קריעת ים סוף

קריעת ים סוף

כנגד ארבעה בנים

כנגד ארבעה בנים

התורה חסה על הממון

התורה חסה על הממון

בריתו של אברהם אבינו

בריתו של אברהם אבינו

אש זרה אשר לא ציוה ה'

אש זרה אשר לא ציוה ה'

הכל שווים בפני החוק

הכל שווים בפני החוק

אשר נשיא יחטא

אשר נשיא יחטא

וכבוד ה' מלא את המשכן

וכבוד ה' מלא את המשכן

ששת ימים יעשה מלאכה

ששת ימים יעשה מלאכה

ראו קרא ה' בשם בצלאל

ראו קרא ה' בשם בצלאל

"ומשרתו יהושע בן נון"

"ומשרתו יהושע בן נון"