תגיות תגיות

הרב ניר בן ארצי

חדשות ועדכונים על הרב ניר בן ארצי

שיעור עם הרב ניר בן ארצי לפרשת יתרו

הרב בן ארצי אמר: עם ישראל חי בכוח האחדות ואהבת החינם, אז כל אחד שיעשה מה שיכול לעשות טוב, אל תזלזלו במצוות.

שיעור עם הרב ניר בן ארצי לפרשת יתרונגן וידאו

שיעור עם הרב ניר בן ארצי לפרשת בשלח

הרב בן ארצי: "חברי הכנסת צריכים להקים ממשלה, שמאל וימין בלי ערבים, רבנים צריכים לעשות כנסים ולבקש משיח"

שיעור עם הרב ניר בן ארצי לפרשת בשלחנגן וידאו

שיעור עם הרב ניר בן ארצי לפרשת בא

הרב ניר בן ארצי בשיעורים שנערכו לאחרונה: "קבלו על עצמכם: ברכת המזון, תפילה, צדקות, מעשרות וקיום עשרת הדיברות".

שיעור עם הרב ניר בן ארצי לפרשת באנגן וידאו

שיעור עם הרב ניר בן ארצי לפרשת וארא

הרב בן ארצי : "כל העולם מהפכה ויהיה תוהו ובוהו בכל העולם, אך עוד מעט יהיה שינוי לטובה".

שיעור עם הרב ניר בן ארצי לפרשת ואראנגן וידאו

שיעור עם הרב ניר בן ארצי לפרשת שמות

הרב בן ארצי בשיעורים שנערכו לאחרונה: "הקדוש ברוך הוא מוריד כוחות ענקיים לארץ ישראל, השכינה עזבה את חו"ל סופית"

שיעור עם הרב ניר בן ארצי לפרשת שמותנגן וידאו

שיעור עם הרב ניר בן ארצי לפרשת ויחי

הרב בן ארצי: צריך להיזהר, לחלק מהערבים בישראל יש קנוניה אחת גדולה. בעניין חיסוני קורונה יש לשמוע למשרד הבריאות

שיעור עם הרב ניר בן ארצי לפרשת ויחי

שיעור עם הרב ניר בן ארצי לפרשת ויגש

הרב ניר בן ארצי: השקר "צף" וכולם יתגלו. הקב"ה מכין את העולם הזה ליושרה ואמת, להיות זכים וטהורים לכבוד השם.

שיעור עם הרב ניר בן ארצי לפרשת ויגשנגן וידאו

שיעור לפרשת מקץ עם הרב ניר בן ארצי

הרב ניר בן ארצי: תאהבו אחד את השני, תרחמו אחד על השני. זה זמן של דין בעולם.

שיעור לפרשת מקץ עם הרב ניר בן ארצי נגן וידאו

שיעור לפרשת וישב עם הרב ניר בן ארצי

הרב ניר בן ארצי: "משיח חייב לצאת בזמן הקרוב, תתפללו אחד על השני, לוותר זה לזה, לרחם זה על זה, כולנו מאבא אחד".

שיעור לפרשת וישב עם הרב ניר בן ארצינגן וידאו

שיעור לפרשת וישלח עם הרב ניר בן ארצי

הרב בן ארצי: תוותרו אחד לשני, תרחמו אחד על השני, מי שמוותר עולה ברוחניות, תהיה לו פרנסה ויהיו לו חיים טובים

שיעור לפרשת וישלח עם הרב ניר בן ארצינגן וידאו

שיעור לפרשת ויצא עם הרב ניר בן ארצי

הרב ניר בן ארצי: "לשקר אין רגליים, השקר חייב לצוף והשקר יצוף, וילבין ויביך את אותם אנשים השקרנים".

שיעור לפרשת ויצא עם הרב ניר בן ארצינגן וידאו

שיעור לפרשת תולדות עם הרב ניר בן ארצי

הרב ניר בן ארצי: אין 'עתיד', אתם יוצרים את העתיד, בורא עולם רוצה שנהיה 'שכם אחד' ואז תבוא הישועה.

שיעור לפרשת תולדות עם הרב ניר בן ארצינגן וידאו

שיעור לפרשת חיי שרה עם הרב ניר בן ארצי

הרב ניר בן ארצי: במשך שנים דברו על "משיח", עכשיו הגיע הזמן לגאולה ומשיח.

שיעור לפרשת חיי שרה עם הרב ניר בן ארצינגן וידאו

שיעור עם הרב ניר בן ארצי לפרשת וירא

הרב ניר בן ארצי: הקב"ה לא הולך לוותר, אתם תראו עין בעין איך שבורא עולם נכנס לפעילות ב"פרהסיא".

שיעור עם הרב ניר בן ארצי לפרשת ויראנגן וידאו

שיעור עם הרב ניר בן ארצי לפרשת לך לך

מתוך דברי הרב בן ארצי: נראה כאילו סוף העולם הגיע, גם השמאל וגם הימין מבוהלים ממה שקורה בארץ, הפתרון הוא משיח.

שיעור עם הרב ניר בן ארצי לפרשת לך לךנגן וידאו

שיעור עם הרב ניר בן ארצי לפרשת נח

"הקב"ה הולך להרוס את העולם הרע ולבנות חדש, אין בשר ודם שיכול להנהיג רק משיח שחציו מלאך וחציו אדם".

שיעור עם הרב ניר בן ארצי לפרשת נחנגן וידאו

שיעור עם הרב ניר בן ארצי לפרשת בראשית

מתוך דברי הרב ניר בן ארצי: "אמרנו "השחר הבקיע" פירושו שהמשיח איננו מוסתר עוד. אתם מעצמכם לבד תגלו אותו“.

שיעור עם הרב ניר בן ארצי לפרשת בראשיתנגן וידאו

שיעור עם הרב ניר בן ארצי לשבת חוה"מ סוכות

מתוך דברי הרב ניר בן ארצי שנאמרו לאחרונה: "האור של משיח יצא לאור, זהו שלב נוסף ביציאת משיח לאור בפרהסיא".

שיעור עם הרב ניר בן ארצי לשבת חוה"מ סוכותנגן וידאו

שיעור עם הרב ניר בן ארצי לפרשת האזינו

מתוך דברי הרב בן ארצי שנאמרו לאחרונה: "בחוץ לארץ בורא עולם גזר שיהיה להם מגיפות וצרות עד שאחרון היהודים יעלה"

שיעור עם הרב ניר בן ארצי לפרשת האזינונגן וידאו

שיעור עם הרב ניר בן ארצי לפרשת וילך

"השנה תעלם שנאת חינם מהעם היהודי ותהיה אהבת חינם בעם ישראל. תפתח לנו שנת חמלה אהבה רוגע ובריאות".

שיעור עם הרב ניר בן ארצי לפרשת וילךנגן וידאו

הרב ניר בן ארצי לפרשת ניצבים

מתוך הדברים שנאמרו לאחרונה מפי הרב בן ארצי: "אזהרה קשה ליהודים שנמצאים בארה"ב. תברחו משם, תהיה אנטישמיות קשה".

הרב ניר בן ארצי לפרשת ניצביםנגן וידאו

שיעור עם הרב ניר בן ארצי לפרשת כי תבוא

מתוך הדברים שנאמרו לאחרונה מפי הרב ניר בן ארצי: "הקב"ה כואב ובוכה, הבכי, הכאב של בורא עולם על מה שקורה בעם ישראל״.

שיעור הרב ניר בן ארצי לפרשת כי תבואנגן וידאו

שיעור עם הרב ניר בן ארצי לפרשת כי תצא תשפ״א

הרב ניר בן ארצי: "בורא עולם מתחנן בפניכם - תפסיקו לזלזל במחלה הזאת שהורגת אנשים. שימו מסיכה ותתרחק אחד מהשני״.

שיעור עם הרב בן ארצי לפרשת כי תצאנגן וידאו

שיעור עם הרב ניר בן ארצי לפרשת שופטים

הרב בן ארצי אמר לאחרונה: לא ייפסקו התוהו ובוהו ואסונות הטבע בעולם, ובסוף, כולם ירצו את הקב״ה ובשם יעבדו אותו.

שיעור עם הרב בן ארצי לפרשת שופטיםנגן וידאו

שיעור עם הרב ניר בן ארצי לפרשת ראה תשפ"א

הרב ניר בן ארצי אמר לאחרונה: בורא עולם כועס מאוד, פוגע במדינות העולם מסביב, בעזרת איתני הטבע והקורונה, בגלל בני אדם בארץ ישראל.

שיעור עם הרב ניר בן ארצי לפרשת ראהנגן וידאו

שיעור עם הרב ניר בן ארצי לפרשת עקב

מתוך הדברים שנאמרו לאחרונה מפי הרב בן ארצי: "כשיתגלה משיח, כל מקום שנשפך בו דם יהודי יחזור לישראל״.

שיעור עם הרב ניר בן ארצי לפרשת עקבנגן וידאו

שיעור עם הרב ניר בן ארצי לפרשת ואתחנן תשפ"א

הרב ניר בן ארצי אמר לאחרונה: "בורא עולם הקים את אדמת הקודש לעם היהודי, כל מה שבונים ושמתכננים לבנות בנגב יעבור ליהודים''.

שיעור עם הרב  בן ארצי לפרשת ואתחנןנגן וידאו

שיעור עם הרב ניר בן ארצי לפרשת דברים

הרב ניר בן ארצי במסריו האחרונים: חכמי התורה בישראל צריכים להתפלל שהימין יתאחד ויתלכד וכדי לבטל את הגזירה הזאת ולהוציא משיח לאור

שיעור עם הרב ניר בן ארצי לפרשת דבריםנגן וידאו

שיעור עם הרב ניר בן ארצי לפרשות מטות-מסעי

הרב ניר בן ארצי במסריו האחרונים: "הימין צריך להתאחד, ככל שהימין יתאחד יותר כך השמאל יתפרק מהר יותר".

שיעור עם הרב ניר בן ארצי למטות-מסעינגן וידאו

שיעור עם הרב ניר בן ארצי לפרשת פנחס

הרב ניר בן ארצי במסריו האחרונים: "יש כעס בשמיים על ההתבוללות בארץ, לכן הקב"ה עורר את הערבים מנהריה ועד אילת''.

שיעור עם הרב ניר בן ארצי לפרשת פנחסנגן וידאו

שיעור עם הרב ניר בן ארצי לפרשת בלק

הרב ניר בן ארצי במסריו האחרונים: "יש 'בלאגן' בארץ ובעולם רק משיח יכול להציל את המצב והגיע הזמן שלו לצאת, תעשו חסד - תביאו משיח"

שיעור עם הרב ניר בן ארצי לפרשת בלקנגן וידאו

שיעור עם הרב ניר בן ארצי לפרשת חוקת

הרב ניר בן ארצי במסריו האחרונים: "שלא תיפול רוחכם, בורא עולם רוצה ימין צריך להתאזר בסבלנות, להתפלל ולהיות באחדות"

שיעור עם הרב ניר בן ארצי לפרשת חוקתנגן וידאו

שיעור עם הרב ניר בן ארצי לפרשת קרח

הרב ניר בן ארצי במסריו האחרונים: "זה מה שיעצור את ממשלת השינוי וזה מה שיביא משיח - גדולי תורה צריכים לעשות תפילות המוניות".

שיעור עם הרב ניר בן ארצי לפרשת קרחנגן וידאו

שיעור לפרשת שלח עם הרב ניר בן ארצי

במסריו האחרונים אמר הרב בן ארצי: "לא תקום ממשלת שמאל, לא תקום ממשלת שמאל".

שיעור לפרשת שלח עם הרב ניר בן ארצי

שיעור עם הרב ניר בן ארצי לפרשת בהעלותך

הרב ניר בן ארצי: "הולכים עם מחשבה לא נכונה להפיל את ביבי ולהגדיל את השמאל. או שימין יעלה ויהיה טוב לכולם או בחירות חמישיות".

שיעור עם הרב בן ארצי לפרשת בהעלותךנגן וידאו

שיעור עם הרב ניר בן ארצי לפרשת נשא

הרב ניר בן ארצי במסריו האחרונים: משיח זה כוח מעל הנבואה, משיח נמצא בסתר עמוק, חלק מכירים אותו ושיפסיקו המתחפשים לבלבל את העם

שיעור עם הרב ניר בן ארצי לפרשת נשאנגן וידאו

למה יורים על ירושלים? שיעורו של הרב ניר בן ארצי

שואל הקב"ה את עם ישראל: למה יורים על ירושלים? למה יש לחימה מול עזה והתפרעויות של ערבים? שיעורו השבועי של הרב ניר בן ארצי

למה יורים על ירושלים?

שיעור לפרשות בהר-בחוקותי עם הרב ניר בן ארצי

הרב ניר בן ארצי במסריו האחרונים: "עוד מעט תרגישו את בורא עולם כמו שלא הרגשתם אותו מתחילת העולם"

שיעור לבהר-בחוקותי עם הרב בן ארצינגן וידאו

שיעור לפרשת אמור עם הרב ניר בן ארצי

הרב ניר בן ארצי במסריו האחרונים לעם ישראל אומר: "ימין יעלה, אם לא - יהיו בחירות חמישיות"

שיעור לפרשת אמור עם הרב ניר בן ארצינגן וידאו

שיעור לפרשות אחרי מות-קדושים עם הרב ניר בן ארצי

הרב ניר בן ארצי לחברי הכנסת: "נתניהו עטור בזכויות למען עם ישראל, אתם לא תפילו אותו. הקב"ה יחליט מתי הוא יסיים את תפקידו".

שיעור ל"אחרי מות" עם הרב ניר בן ארצינגן וידאו