תגיות תגיות

הרב עזריאל זילבר

חדשות ועדכונים על הרב עזריאל זילבר

יסודי, מקיף ומחדש

הרב עזריאל זילבר בדברי הערכה לספר "במעגלותיה של פרשה" מאת ד"ר גרשון גרמן:

יסודי, מקיף ומחדש

סיפור 'אנטיגונה' של סופוקלס לעומת מעשה יהודה ותמר

סיפור 'אנטיגונה' של סופוקלס לעומת מעשה יהודה ותמר

בין אברהם לנח

בין אברהם לנח

בעלי תשובה גדולים מצדיקים גמורים

בעלי תשובה גדולים מצדיקים גמורים

היווצרות המחלוקות בעם ישראל

היווצרות המחלוקות בעם ישראל

"ואפילו עטרות ודיבון"

"ואפילו עטרות ודיבון"

'משל המערה' בגרסת היהדות

'משל המערה' בגרסת היהדות

חג שבועות או חג מתן תורה?

חג שבועות או חג מתן תורה?

אלכסנדר מוקדון ויום העצמאות

אלכסנדר מוקדון ויום העצמאות

רבי אליעזר בן הורקנוס והפרה האדומה

רבי אליעזר בן הורקנוס והפרה האדומה

הענווה האידיאלית

הענווה האידיאלית

ארבע המלכויות ורמז הסביבון

ארבע המלכויות ורמז הסביבון

תולדות יצחק לעומת תולדות נוח

תולדות יצחק לעומת תולדות נוח

התפילה הרומזת לכל שמות הפרשיות

התפילה הרומזת לכל שמות הפרשיות

תשובת החרטה ותשובת הקבלה לעתיד

תשובת החרטה ותשובת הקבלה לעתיד

המחתרת, הגנבים והתשובה

המחתרת, הגנבים והתשובה

מה הקשר בין 'בל תוסיף' ל'בעל פעור'?

מה הקשר בין 'בל תוסיף' ל'בעל פעור'?

פרה אדומה מכפרת?

פרה אדומה מכפרת?

חג שבועות או חג מתן תורה?

חג שבועות או חג מתן תורה?

מצווה לאכול פירות שביעית?

מצווה לאכול פירות שביעית?

במה חטאו בני אהרון

במה חטאו בני אהרון

ארבעה שלבים ב'התחברות' ליציאת מצרים

ארבעה שלבים ב'התחברות' ליציאת מצרים

"הקדימו נעשה לנשמע"

"הקדימו נעשה לנשמע"

עשרה בטבת - אתחלתא

עשרה בטבת - אתחלתא

כוחה של תפילה

כוחה של תפילה

הסבתא והסוכה הגזולה

הסבתא והסוכה הגזולה

הפיוט האשכנזי שהתקבל בעדות המזרח

מידי שנה בחודש אלול נוהגים בני עדות המזרח לשיר את הפיוט "אם אפס רובע הקן" בסליחות. הרב עזריאל זילבר מספר על הייחודיות בפיוט.

הפיוט האשכנזי שהתקבל בעדות המזרחנגן וידאו

"ואהבת לרעך כמוך" – גם לגויים?

"ואהבת לרעך כמוך" – גם לגויים?

'סגולת ישראל' - על פי קורח, ליבוביץ' והרב קוק

'סגולת ישראל' - על פי קורח, ליבוביץ' והרב קוק

ב-7 דקות: כך תנקו את המטבח

בימים שלפני פסח יש המבלבלים בין ההלכה לחומרות. הרב עזריאל זילבר מסביר בסרטון בן 7 דקות מה עיקר ומה טפל ואיך לעשות זאת. צפו

ב-7 דקות: כך תנקו את המטבחנגן וידאו

חומרת ה'שרויה' והשרויים בגלות

חומרת ה'שרויה' והשרויים בגלות

כמה לשתות בפורים? שאלה חינוכית

כמה לשתות בפורים? שאלה חינוכית

היכולת להתפלל על מה שלא מגיע לי

היכולת להתפלל על מה שלא מגיע לי

הזכרת גשמים, שור המועד ופוסטמודרניזם

הזכרת גשמים, שור המועד ופוסטמודרניזם