תגיות תגיות

עו"ד שלום וסרטייל

חדשות ועדכונים על עו"ד שלום וסרטייל

הקב"ה העניק לאדם את תחושת הבושה

לצד העונש הקב"ה העניק בחסדו לאדם את תחושת הבושה

העָנָו מכיר בנפשו האם תוכו כברו והאם מקיים כראוי את ייעודו 'לעבדה ולשמרה' בשמחה לפני ה'.

הרגע בו החל תיקון עולם במלכות ש-ד-י

הרגע בו החל תיקון עולם במלכות ש-ד-י

לנגד עיני יהושע התכנסו שבעה עמים עם סוגי עבודה זרה שונים, וכאן פרצה מעמקי לבו ההודיה לבורא עולם.

הקוד האתי של צבא ה'

הקוד האתי של צבא ה' – אין שני לו וכמותו בעולם

ומהו עיקר חטאו של עמלק והבאים אחריו? ניסיונותיהם להפריע לעם ישראל במשימתו האלוקית - הכניסה וההתיישבות בארץ.

השוני שבין ערלת הלב לערלת המילה

השוני שבין ערלת הלב לערלת המילה

בברית המילה האב מל את בנו התינוק ברגע, אך מילת ערלת הלב מצריכה מהיחיד ומהאומה לעמול רבות וקשה עד להסרתה.

צעד קטן בהכרת שלטון הבורא בעולם

הכרת שלטון הנפש בגוף האדם - צעד קטן בהכרת שלטון הבורא בעולם

כפי שהנפש ממלאה את הגוף, סובלת אותו, רואה ואינה נראית - כך הקב"ה ממלא את העולם, סובל אותו, רואה ואינו נראה.

ארץ ללא עם, כגוף ללא נשמה

ארץ ללא עם, כגוף ללא נשמה

מעמד מתן תורה עדיין רחוק מאוד מהשלמת התוכנית המלאה של הקב"ה לבני ישראל שתסתיים במלואה עם הכניסה לארץ ישראל.

לא לזהם את האוויר בתוכנו

לא לזהם את האוויר בתוכנו

העובדה שהקב"ה רוממנו מכל הלשונות, מחייבת את הבאים בשערי הארץ לשמור שמירה יתירה על הלשון.

הרשויות עברו באדום ועשרות נמחצו

הרשויות עברו באדום ועשרות נמחצו למוות

לא ברור מיהו המהנדס שבדק את המבנה במיאמי לפני שלוש שנים, מה שבטוח לא לו ולא לשולחו היה את הכוח לאכוף את תיקון הבניין.

להציב עולם מול עולם

יוסף חושף בגאון את זהותו העברית, בניגוד למשה שבוחר להסתירה

אין ספק כי אהבת משה לארץ ישראל בערה בו ונפשו חשקה ביותר להיכנס לארץ הטובה.

הפרד משפחות ומשול

הפרד משפחות ומשול

במשך שנים אפשרנו את קיומו של קו פתוח בין עזה ללוד לצורך איחוד משפחות שנשארות כאן ונהנות מזכויות סוציאליות מלאות. דעה