תגיות תגיות

עו"ד שלום וסרטייל

חדשות ועדכונים על עו"ד שלום וסרטייל

הצער על קושי האדם להימנע מלזות שפתיים

לא פעם מצויים אנו בתוך הערפל  ומצווים לשכון בו ולהשכין שכינה בתוכו.

הצער על קושי האדם להימנע מלזות שפתיים

זכאות ליחס אנושי

העובדה שבני זוג שאחד מהם חולה סרטן לא זכאים לקבל משכנתא בבנק, היא אות קלון. דעה

זכאות ליחס אנושי

מקור אורו של הקב"ה שוכן בליבותיהם של ישראל

נפשות ישראל הן המשכן האמיתי. לפיכך, ברגע שחטאו ישראל הסתלקה השראת השכינה.

מקור אורו של הקב"ה

להיות עבד לה' יתברך

מי ששם כל כוונתו והשגחותיו בה' יתברך, ואף בהתעסקו בענייני העולם מתכוון הוא לעבודת הא-ל יתברך, יקרא עבד ה'.

להיות עבד לה' יתברך

מעבדות ושואת מצרים לתקומה

ימים ספורים לפני קריעת ים סוף, עוברים ישראל שואה, אף גדולה מזה שעבר עמנו בדור הקודם

מעבדות ושואת מצרים לתקומה

אין אדם מתברך, אלא אם ברך מברכתו גם לאחרים

הברכה הגדולה ביותר לאדם היא שיכיר את מצבו, כי מתוך שיכיר את מצבו, ידע את חולשותיו, וממילא יבוא התיקון

המברך מתברך

הגם שיאמרו אומות העולם 'שלנו היא' לא יוכלו להונות את ישראל

אין הדבר תלוי אלא בעומק אחיזתנו ואיתנות תודעתנו כי ארץ ישראל שלנו היא לנצח נצחים

לא יוכלו להונות את ישראל

לצד העונש הקב"ה העניק בחסדו לאדם את תחושת הבושה

העָנָו מכיר בנפשו האם תוכו כברו והאם מקיים כראוי את ייעודו 'לעבדה ולשמרה' בשמחה לפני ה'.

הקב"ה העניק לאדם את תחושת הבושה

הרגע בו החל תיקון עולם במלכות ש-ד-י

לנגד עיני יהושע התכנסו שבעה עמים עם סוגי עבודה זרה שונים, וכאן פרצה מעמקי לבו ההודיה לבורא עולם.

הרגע בו החל תיקון עולם במלכות ש-ד-י

הקוד האתי של צבא ה' – אין שני לו וכמותו בעולם

ומהו עיקר חטאו של עמלק והבאים אחריו? ניסיונותיהם להפריע לעם ישראל במשימתו האלוקית - הכניסה וההתיישבות בארץ.

הקוד האתי של צבא ה'

השוני שבין ערלת הלב לערלת המילה

בברית המילה האב מל את בנו התינוק ברגע, אך מילת ערלת הלב מצריכה מהיחיד ומהאומה לעמול רבות וקשה עד להסרתה.

השוני שבין ערלת הלב לערלת המילה

הכרת שלטון הנפש בגוף האדם - צעד קטן בהכרת שלטון הבורא בעולם

כפי שהנפש ממלאה את הגוף, סובלת אותו, רואה ואינה נראית - כך הקב"ה ממלא את העולם, סובל אותו, רואה ואינו נראה.

צעד קטן בהכרת שלטון הבורא בעולם

ארץ ללא עם, כגוף ללא נשמה

מעמד מתן תורה עדיין רחוק מאוד מהשלמת התוכנית המלאה של הקב"ה לבני ישראל שתסתיים במלואה עם הכניסה לארץ ישראל.

ארץ ללא עם, כגוף ללא נשמה

לא לזהם את האוויר בתוכנו

העובדה שהקב"ה רוממנו מכל הלשונות, מחייבת את הבאים בשערי הארץ לשמור שמירה יתירה על הלשון.

לא לזהם את האוויר בתוכנו

הרשויות עברו באדום ועשרות נמחצו למוות

לא ברור מיהו המהנדס שבדק את המבנה במיאמי לפני שלוש שנים, מה שבטוח לא לו ולא לשולחו היה את הכוח לאכוף את תיקון הבניין.

הרשויות עברו באדום ועשרות נמחצו

יוסף חושף בגאון את זהותו העברית, בניגוד למשה שבוחר להסתירה

אין ספק כי אהבת משה לארץ ישראל בערה בו ונפשו חשקה ביותר להיכנס לארץ הטובה.

להציב עולם מול עולם

הפרד משפחות ומשול

במשך שנים אפשרנו את קיומו של קו פתוח בין עזה ללוד לצורך איחוד משפחות שנשארות כאן ונהנות מזכויות סוציאליות מלאות. דעה

הפרד משפחות ומשול