תגיות תגיות

צוריאל חלמיש

חדשות ועדכונים על צוריאל חלמיש

עזרת ישראל בקדושה ובטהרה

עזרת ישראל בקדושה ובטהרה

איך היו מתייחסים רבותינו הגדולים, הראי"ה והרצי"ה, לשאלה של תפילה מעורבת בכותל המערבי?

עזרת ישראל ואחדות האומה

עזרת ישראל ואחדות האומה

הרצי"ה קוק סבר כי אין להכליל קהילות שלמות תחת ההגדרה "מינות"; הבאים אל הכותל קושרים את גורלם בישראל ויש לטפח את זיקתם החיונית.

שקרים שפורסמו נגד הראי"ה קוק

שקרים שפורסמו נגד הראי"ה קוק

על רקע הפצות הפייק ניוז נגד רבנים אסף הרב צוריאל חלמיש שקרים שפורסמו נגד הראי"ה קוק. כולם פורסמו בידי קנאי ירושלים בכתובים.

הנצי"ב והרצי"ה על הפרדת הקהילות

"כחרבות לגוף האומה": הנצי"ב והרצי"ה על הפרדת הקהילות

בשבועות האחרונים פורסמו בציבור מספר פעמים התייחסויות לתשובת הנצי"ב מוולוז'ין, רבי נפתלי צבי יהודה ברלין, ביחס להפרדת הקהילות

הרב ישראלי: "נפגשים עם כל יהודי"

הרב ישראלי: "נפגשים עם כל יהודי"

כאשר מנהיגות רפורמית מבקשת לעמוד בקשר עם רב ארץ ישראלי, ללא תנאים מוקדמים ברור שיש בכך הכרה בסיסית באחווה המשותפת לכולנו.