קופת העיר

עוד כתבות בנושא קופת העיר

הרב שהקדיש את חייו לקהילה הותיר את ילדיו חסרי כל

הרב שהקדיש את חייו לקהילה הותיר את ילדיו חסרי כל

הוא היה רבם של עולי אתיופיה באור יהודה והשקיע את חייו למען האחר, אבל אז נדבק בקורונה, שכב שלושה חודשים בין שמים לארץ, עד שנפטרבשיתוף קופת העיר 30/05/2021 21:29
זקוקים לפחות לעוד 4 מיליון ש"ח עבור משפחות הרוגי מירון

זקוקים לפחות לעוד 4 מיליון ש"ח עבור משפחות הרוגי מירון

מתמונה חלקית שהצטברה ב'קופת העיר' הוברר כי נזקקים לפחות לעוד 4 מליון ש"ח עבור משפחות הרוגי מירוןבשיתוף קופת העיר 25/05/2021 21:09
ארבעים שנה של המתנה לחתונה, שש שנים של המתנה לילדים ובסוף המחלה הכריעה את הכל

ארבעים שנה של המתנה לחתונה, שש שנים של המתנה לילדים ובסוף המחלה הכריעה את הכל

הרב יעקב ויצמן השיב נשמתו וכעת ילדיו עומדים בפני חומה שרק אם נשבור אותה ביחד, הם יזכו לחיים בריאים שירפאו את הצלקות שנותרובשיתוף קופת העיר 09/04/2021 11:49