שלום וסרטייל

עוד כתבות בנושא שלום וסרטייל

ללמוד וליישם את הכלל של 'ונשמרתם'

ללמוד וליישם את הכלל של 'ונשמרתם'

אין חולק ששיטת הפארנצ'ס, יציעי העמידה, מאפשרת ניצול המקום בצורה מרבית, אך במרבית המקרים אין היא עומדת בתקנים שמרביתם נכתבו בדםעו"ד שלום וסרטייל 18/05/2021 23:40
אין קפיצות דרך

אין קפיצות דרך

התורה לא ניתנה לבני ישראל כבר ביציאת מצרים כי לא ניתן לצאת בו ביום מעבדות לחרות גשמית ורוחנית כאחד.עו"ד שלום וסרטייל 14/05/2021 01:15
ירושלים לא תסלח לנו

ירושלים לא תסלח לנו

בעוד בנייה יהודית בירושלים כמעט ולא קיימת, ממשיכים ערביי העיר לבנות באין מפריע גם בניגוד לחוק. דעהשלום וסרטייל 06/05/2021 10:40
הכתובת הייתה על הציון

הכתובת הייתה על הציון

במקום להתייחס למירון כאל אתר לאומי המצריך היערכותבקנה מידה בינלאומיים, לאורך השנים התייחסו אליו הממשלות כאל אתר משניעו"ד שלום וסרטייל 06/05/2021 10:35
מגלות מארצנו ועצמיותנו, לצמצום נגעי הגלות מקרבנו בארצנו

מגלות מארצנו ועצמיותנו, לצמצום נגעי הגלות מקרבנו בארצנו

בהפטרה תוקף הנביא יחזקאל את בני ישראל על ההתבוללות. אשרינו שעם שיבתנו לציון, סכנת ההתבוללות קטנה מאוד ביחס למצב היהדות התפוצותעו"ד שלום וסרטייל 29/04/2021 13:57