תגיות תגיות

שלום וסרטייל

חדשות ועדכונים על שלום וסרטייל

אתגר מיקוד הקשב וסינון רעשי הרקע המיותרים של יתרו

פרשתנו שזורה בחשיבות השמיעה, הכוללת גם יכולת סינון מרעשי רקע, כך שתתאפשר התרכזות בעיקר.

אתגר מיקוד הקשב וסינון רעשי הרקע

יציאת מצרים על ניסיה כדי שידע ויודה האדם לקב"ה

כל יציאת מצרים לא נועדה אלא ללמדנו שאין אל עליון חפץ בתחתונים, אלא כדי שידע האדם ויודה לאלקיו שבראו, לשון הרמב"ן.

יציאת מצרים על ניסיה כדי שיודה האדם לקב"ה

כבר בתחילה הוכח לפרעה שהוא ככל האדם ואינו אלוה

פרעה לא הכיר ב'בורא כל בשר ומפליא לעשות'. לכן כבר במבוא למכות באה ההמחשה הראשונה.

כבר בתחילה הוכח לפרעה שהוא ככל האדם

בריאה שכל תכליתה לפיוס הזולת זוכה לחביבות יתירה אצל הקב"ה

מדוע חיבב הקב"ה את הכוכבים? כי באמצעותם פייס את הלבנה לאחר שמיעט אותה.

בריאה שתכליתה לפיוס זוכה לחביבות אצל השם

משפל הטומאה אליו הגיעו לא תהיה תקומה למצרים

בניגוד לאברהם שהתפלל על אנשי סדום, יוסף לא ניסה להחזיר את המצרים בתשובה שהרי משפל הטומאה לא תהיה להם תקומה.

משפל הטומאה לא תהיה תקומה למצרים

הדרך להגיע למדרגת 'שבת אחים גם יחד'

התורה לימדה אותנו בדרך השלילה, כיצד להיזהר בחינוך ילדינו, שלעולם לא ישנה אדם בנו בין הבנים.

הדרך להגיע למדרגת 'שבת אחים גם יחד'

בית הספר הגבוה לענווה על שם סבא רבא יעקב

משה רבנו רכש את מידת הענווה מבית מדמותו של סבא רבא יעקב אבינו.

בית הספר הגבוה לענווה על שם סבא רבא יעקב

ליצוק שכינה בבניין הארץ

לא די בבניית שכונה בארץ-ישראל, אלא יש להשלימה בהשכנת השכינה, בהקמת בתי כנסיות ובתי מדרשות ליושביה.

ליצוק שכינה בבניין הארץ

הגם שיאמרו אומות העולם 'שלנו היא' לא יוכלו להונות את ישראל

אין הדבר תלוי אלא בעומק אחיזתנו ואיתנות תודעתנו כי ארץ ישראל שלנו היא לנצח נצחים

לא יוכלו להונות את ישראל

כשאהבת הבן מתנגשת עם אהבת הבורא

מ'לך לך לארצך' ועד 'וְלֶךְ לְךָ אֶל אֶרֶץ הַמורִיָּה' יצאה לפועל תוכנית ה' להתנתקותו והתעלותו של אברהם.

כשאהבת הבן מתנגשת עם אהבת הבורא

ראש ישיבת ההסדר הראשונה

המתבונן בפרשתנו, נקי מדעות קדומות, מבין כי אברהם אבינו היה ראש ישיבת ההסדר הראשונה שכללה 318 תלמידים.

ראש ישיבת ההסדר הראשונה

נח מצא חן בעיני ה' על שנהג ברחמים עם בריותיו

נח מצא חן בעיני ה' על שזכה להפוך את מידת הדין למידת הרחמים, ריחם על בריותיו של הקב"ה, וטיפל בהם במסירות אין קץ

נח מצא חן בעיני ה'

לצד העונש הקב"ה העניק בחסדו לאדם את תחושת הבושה

העָנָו מכיר בנפשו האם תוכו כברו והאם מקיים כראוי את ייעודו 'לעבדה ולשמרה' בשמחה לפני ה'.

הקב"ה העניק לאדם את תחושת הבושה

שיטת ה'מיקסר' של בן גוריון המנוגדת לשיטת משה רבנו

בן גוריון, הגם שידע וחיבב תנ"ך, לא השכיל ללמוד ממשה רבנו שראה ברכה עצומה בשמירת הייחודיות של כל שבט וקהילה.

שיטת בן גוריון המנוגדת לשיטת משה רבנו

כשהתורה נעזבת, הארץ סובלת

כשישראל עוזבים את התורה, הדין הוא שגם הארץ תסבול, שכן אם אין אדם זוכר את שורשיו אז אין ארץ.

כשהתורה נעזבת, הארץ סובלת

הרגע בו החל תיקון עולם במלכות ש-ד-י

לנגד עיני יהושע התכנסו שבעה עמים עם סוגי עבודה זרה שונים, וכאן פרצה מעמקי לבו ההודיה לבורא עולם.

הרגע בו החל תיקון עולם במלכות ש-ד-י

הרוח העוצמתית שמבלבלת את השטן

״אתם נצבים היום״ - שלוש זכירות אלה של עבר, הווה ועתיד מייצבות את עמידתו האיתנה של עם ישראל לאורך הדורות

הרוח העוצמתית שמבלבלת את השטן

על אף הייסורים, אהובה עלי ארצי מולדתי

לא באתי אל הארץ כי רדפוני או ניסו להשמידני. באתי אל הארץ להודות ולהכיר טובה על שניתנה לי הזכות לממש את הבטחת הבורא.

על אף הייסורים אהובה עלי ארצי מולדתי

הקוד האתי של צבא ה' – אין שני לו וכמותו בעולם

ומהו עיקר חטאו של עמלק והבאים אחריו? ניסיונותיהם להפריע לעם ישראל במשימתו האלוקית - הכניסה וההתיישבות בארץ.

הקוד האתי של צבא ה'

ובהיעדר מערכת משפט ואכיפה - איש את רעהו חיים בלעו

גבות רבות הורמו במהלך פרעות תשפ"א בעקבות הוראת מפכ"ל המשטרה לפקודיו להצטייד באלות, כאילו קיים בכך חידוש בא לעולם.

ובהיעדר משפט - איש את רעהו חיים בלעו

להבדיל בין עיקר לטפל

לא בכדי מוזכרת ירושלים בתנ"ך למעלה מ-400 פעם אבל חשוב לזכור כי העיקר אינו המקום אלא בעצם הדרישה לכל איש מישראל להשכין שכינה.

להבדיל בין עיקר לטפל

בנט: "חיזוק הפריפריה - יעד מרכזי לחיזוק החוסן הלאומי"

ראש עיריית קריית מלאכי וסגנו נועדו עם ראש הממשלה וחברי סיעת ימינה. בנט: "רשויות כקריית מלאכי הן בעלות פוטנציאל עצום''

יעד מרכזי לחיזוק החוסן הלאומי

לרצוח באמצעות הפה

למלבין פני חברו ברבים אין חלק לעולם הבא, הוא אינו מכיר בכך שהלבנת פנים היא רצח, לכן הוא אינו מתעורר לתשובה וימות כשחטאו עמו

לרצוח באמצעות הפה

גדלות הענווה מול קטנות היוהרה

נשיאי ישראל ראו את עצמם כאנשים הנענים לבקשה לשמש כשליחי ציבור, על אף שבענוותנותם לא חשבו שהם ראויים לכך.

גדלות הענווה מול קטנות היוהרה

העין הטובה אל מול הרעה

לחבר את ראיית המוח עם ראיית הלב ולכוונן לראיית הבורא

העין הטובה אל מול הרעה

מעמד הר סיני- הרגע בו ירדה שנאת הגויים לעולם

בהר סיני קיבל העם את התורה, אך בו זמנית הגויים קבלו ממנו את השנאה למקבלי התורה.

הרגע בו ירדה שנאת הגויים לעולם

ללמוד וליישם את הכלל של 'ונשמרתם'

אין חולק ששיטת הפארנצ'ס, יציעי העמידה, מאפשרת ניצול המקום בצורה מרבית, אך במרבית המקרים אין היא עומדת בתקנים שמרביתם נכתבו בדם

ללמוד וליישם את הכלל של 'ונשמרתם'

אין קפיצות דרך

התורה לא ניתנה לבני ישראל כבר ביציאת מצרים כי לא ניתן לצאת בו ביום מעבדות לחרות גשמית ורוחנית כאחד.

אין קפיצות דרך

ירושלים לא תסלח לנו

בעוד בנייה יהודית בירושלים כמעט ולא קיימת, ממשיכים ערביי העיר לבנות באין מפריע גם בניגוד לחוק. דעה

ירושלים לא תסלח לנו

הכתובת הייתה על הציון

במקום להתייחס למירון כאל אתר לאומי המצריך היערכותבקנה מידה בינלאומיים, לאורך השנים התייחסו אליו הממשלות כאל אתר משני

הכתובת הייתה על הציון

מגלות מארצנו ועצמיותנו, לצמצום נגעי הגלות מקרבנו בארצנו

בהפטרה תוקף הנביא יחזקאל את בני ישראל על ההתבוללות. אשרינו שעם שיבתנו לציון, סכנת ההתבוללות קטנה מאוד ביחס למצב היהדות התפוצות

מגלות לצמצום נגעי הגלות בארצנו