תגיות

שלום וסרטייל

חדשות ועדכונים על שלום וסרטייל

השילוב האידיאי שיצר יעקב אבינו בין הרוח לעולם המעשה ופיתוחו

נוהג בעולם הוא ששלימות הגוף מצריכה ממון כאמצעי לכך. אך יש ואדם נסחף אחר הממון, והופכו לעיקר ואת גופו לטפל.

השילוב שיצר יעקב בין הרוח לעולם המעשה

הקב"ה בחר במעט והמובחר מכל העמים

רבים העמים שמספרם יגדל בהרבה מעם ישראל, אך אלה ייעלמו כלא היו, ומנגד עם-ישראל יחיה לנצח.

הקב"ה בחר במעט והמובחר מכל העמים

כשיראי ה' ושאינם מתאחדים יחדיו

"כשהיראים לדבר ה' והיראים פחות נמצאים יחדיו בתוך העיר, בתוך העם, ומתנדבים לעשות חיל, בוא תבוא ברכת ה'".

כשיראי ה' ושאינם מתאחדים יחדיו

אברהם לא נכנע לאויביו ללמדנו שאסור שישמע במחנה קול ענות חלושה

אברם, על אף שהיה עשיר במקנה, בכסף וזהב, לא חשב לרגע לפדות את אחיינו לוט בכסף.

אסור שישמע במחנה קול ענות חלושה

חמס מי יתקנם? והרי כולם רשעים, ולכן הנני משחיתם

אצל אנשי החמס גובר חומרם על שכלם תדיר עד שדרכם נעשית טבעית, כדי השחתת הארץ

חמס מי יתקנם?

מעלת מסירות הנפש על קידוש השם היא למעלה מכל לימוד תורה והוראה לרבים

כשאדם מישראל נהרג על קידוש השם, זו מסירות נפש על עצם היותו יהודי, ויהודי הוא 'חלק אלו-ה ממעל', בבחינת אחד עם הקב"ה.

מעלת מסירות הנפש על קידוש השם

ראיית משה רבנו היא ראייה במדרגה גבוהה ביותר

בקריאת ה' למשה לעלות להר העברים ולראות את הארץ, נעשה עמו חסד גדול, כי הייתה זו ראיה של ארץ-ישראל של מעלה ושל מטה.

ראיית משה רבנו - ראייה במדרגה גבוהה ביותר

אינה דומה אחריות האדם הפשוט לאחריות של ראש השבט או אף השוטר

אינה דומה אחריותו של איש פשוט המקבל עליו לשמור את כל המוטל עליו כיהודי, לאחריות ראש השבט, הזקן או אף השוטר

אחריות האדם הפשוט ואחריות ראש השבט

אויבי ישראל הם בראש ובראשונה אויביו של הקב"ה

אויבי ישראל הם אויבי ה', כי הם נלחמים ביצירה המופלאה של הקב"ה, שהרי נלחם הוא באומה הישראלית בראשית גיבושה.

אויבי ישראל הם אויביו של הקב"ה

שופטים שידועים לציבור וגדלו ביניהם

התורה מלמדת כי חשוב שהשופטים יהיו ידועים לציבור, שגדלו ביניהם, לכך נאמר: 'וידועים לשבטיכם'.

שופטים שידועים לציבור וגדלו ביניהם

עבודת ה' עצמה היא השכר והתכלית ולכן מתבצעת בשמחה ורננה

'יש הבדל בין עבודת ה' ובין עובד לבשר ודם, כי העובד בשר ודם, לא ישמח בעבודתו מצד שאינו בטוח שיקבל עליה שכר. לא כן עבודת ה'

עבודת ה' עצמה היא השכר והתכלית

שגיאת ישראל שעיכבה כניסתם לארץ למשך 40 שנה נוספות

דור הדעה, חרדו, תורה מה יהא עליה, שהרי בא"י יהיו עסוקים וטרודים בחיי שעה, ואולם לא ידעו הם מה כוחה של ארץ-ישראל.

שגיאת ישראל שעיכבה כניסתם לארץ

יעוד עם ישראל- להיות כוהני העולם כולו

הקב"ה ברא את כל בני-האדם והוא דואג למציאות כולה, אך כמו בצבא, יש כוח מוביל והוא עם ישראל

יעוד עם ישראל-  להיות כוהני העולם כולו

משה מדגיש: העם הוא הממנה הממנים שופטים ודיינים להמתין

הממנים שופטים ודיינים הם העם! לא המנהיג, לא שופטים מכהנים, ואף לא נציגות עורכי הדיינים.

העם הוא הממנה שופטים ודיינים!

אדם שלשונו משתבשת, מאבד את ייחודו בעולם

כח הדיבור באדם הוא גדול מאד. אבל, בגלל המעלה המיוחדת של הדיבור, החטא בו, אף הוא חמור מאד.

אדם שלשונו משתבשת, מאבד את ייחודו בעולם

הקנאה היא ענף מאהבת ה', אך מידת טוהרה גלויה רק בפני יוצר האדם

קיים תנאי בסיסי לקנאה טהורה, והוא שכל קנאותו של המקנא הינה לאלוקיו, ורק לאלוקיו, ללא כל עירוב של נקמנות או כל נגיעה אישית.

הקנאה היא ענף מאהבת ה'

רגש הבושה הוא מתנה מופלאה שהעניק לו הקב"ה

הבושה הינה מתנת א-לוה ממעל שניתנה לאדם וחווה כצידה לדרך עם גירושם מגן עדן לעולמנו.

רגש הבושה הוא מתנה מופלאה שהעניק לו הקב"ה

מרד הנדכאים, מרי הנפש והמתוסכלים

דומה כי מחלוקת רעשנית פעמים לשם שמים כתלמידיו של אברהם ופעמים שלא לשם שמיים כתלמידי קרח, היא ב- DNA של עמנו

מרד הנדכאים, מרי הנפש והמתוסכלים

לעם ישראל בלי ארץ ישראל יש חצי צורה

רצון ה' הוא בקיום עם-ישראל על פי תורת-ישראל בארץ-ישראל. לעם ישראל בלי א"י, יש רק חצי צורה.

לעם ישראל בלי ארץ ישראל יש חצי צורה

משנתנה תורה על הר סיני, שנאה וניצני האנטישמיות ירדו לעולם

בצאת ישראל ממצרים, אימה ופחד נפלו על גויי הארץ, ומשנתנה תורה על הר סיני, שנאה ירדה לעולם

משנתנה תורה על הר סיני, שנאה ירדה לעולם

פרשת נשא - לימוד התורה במתיקות

אחר קבלת התורה, זקוקה הנפש היהודית לאיזונים ובלמים כדי לשמור על שביל הזהב.

פרשת נשא: לימוד התורה במתיקות

הזהרו בזקן ששכח תלמודו מחמת אונסו, כי שברי לוחות מונחים בארון

לרגל חג מתן תורה ראוי לזכור כי בקודש הקודשים היו מונחים לוחות ושברי לוחות שקיבלנו במתן תורה.

הזהרו בזקן ששכח תלמודו מחמת אונסו

מותר החייל הישראלי שקורא תפילות שמע מכל חיילי אומות העולם

כשמשווים בין חייל ישראל לחיילי אומות העולם, די שחיילי ישראל יקראו קריאת שמע שחרית וערבית, כדי שימצאו במדרגה גבוהה

מותר החייל הישראלי שקורא תפילות שמע

כל המאבד נפש אחת מישראל כאילו איבד עולם ומלואו

העובדה שאיננו דנים דיני נפשות גורמת בהכרח להתגמדות ההרתעה, אך אין היא מפחיתה בכי הוא זה מחומרת 'לא תרצח'.

כל המאבד נפש אחת מישראל כאילו איבד עולם

אין רשויות משה ואהרון נוגעות אחת בשנייה כמלוא נימה

משה רבנו עומד בראש הרשות השופטת, אך לא מעז גם משקיבל הוראה מגבוה לפגוע ברשות הכהונה של אהרון אחיו. כך גם אהרון מצדו

אין רשויות משה ואהרון נוגעות אחת בשנייה

מסירת הנפש על קידוש השם - המדרגה הגבוהה ביותר של בן אנוש

מעלת מסירות נפש על קידוש השם, היא למעלה מכל לימוד תורה, כי כשאדם מישראל נהרג על קידוש השם, זו מסירות נפש על עצם היותו יהודי.

מסירת הנפש - המדרגה הגבוהה ביותר

עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה

ביציאת מצרים היה צורך לחכות עד שיגיעו למ"ט שערי טומאה, אך באותו רגע היה צורך בהצלה מיידית, בחיפזון אחרת היו נאבדים

עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה

להדר ולחזר אחר קול ה'

לימדנו משה רבנו לחדד את השמיעה, כי יש וקול ה' בכח ויש וקול ה' שובר ארזים. ובעיקר, קול ה' בהדר

להדר ולחזר אחר קול ה'

התקהלות ראויה היא התקהלות של כל עדת ישראל

חובתנו הקדושה לסדר את דרכי חיינו באופן המביא שלום ואהבת אחים בעמנו, עד שנהייה ראויים לברכת ה' על תעודתנו.

התקהלות ראויה היא התקהלות של כל עדת ישראל

האם אמנות היא מקצוע ראוי לאדם בעל הנפש היהודית?

דומה כי האמנות כאמצעים רבים אחרים כמו המדיה או סכין מנתחים, יכולה להרע או להיטיב עם האנושות.

אמנות היא מקצוע ראוי לאדם בעל נפש יהודית?

כי חפץ ה' באהרון הכהן שראוי הוא להיות מרכבה לשכינה

אהרון נבדל מכלל ישראל. לא חלילה מגאווה, אלא מעליונות מעלתו ועל עם ישראל להפנים כי חפץ ה' ביקרו וראוי הוא להיות מרכבה לשכינה

חפץ ה' באהרון הראוי להיות מרכבה לשכינה

כל דיין שדן דין אמת, כאילו תיקן כל העולם כולו

כל דיין שאינו דן דין אמת, גורם לשכינה שתסתלק מישראל, כל דיין שדן דין אמת לאמיתו, כאילו תיקן כל העולם כולו, וגורם לשכינה שתשרה

דיין שדן דין אמת, תיקן את כל העולם כולו

לדון דין לאמיתה של תורה, תוך דאגה לשני המתדיינים

כל בית דין שעושים פשרה, אומר הרמב"ם, תמיד הרי זה משובח. במילים אחרות, פשרה משובחת היא, אך זאת רק קודם או עם תחילת הדיון

לדון לאמיתה של תורה, תוך דאגה למתדיינים

בין מידת סדום, למידת הכנסת האורחים של אברהם אבינו

עצם מציאותה של מערכת משפט בה השופטים הינם בעלי מידות, הן בכמות והן באיכות, כעצת יתרו- מרחיקה את העם ממידת סדום.

בין מידת סדום, למידת אברהם אבינו

ראתה השפחה מדרגה שאף יחזקאל בן בוזי ושאר נביאים לא זכו לראות

בראותם את המצרים טובעים בים, העלה אותם משה רבנו למדרגת אמונה הגבוהה בהרבה מקודמתה, 'ויראו העם את ה''.

ראתה שפחה על הים יותר ממה שראה יחזקאל

הקב"ה נותן עושר למי שירצה ויקחו ממי שירצה

כפי שראינו ברש"י הראשון לתורה בעניין הארץ, כן הוא באשר לכלי כסף וכלי זהב שנקלחו ממצרים. ה' ברא הכל נתן ויקח עושר כפי שירצה

הקב"ה נותן עושר למי שירצה ויקחו ממי שירצה

כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה

כל מי שטבועה בו מידת הכעס, עליו להתגבר למשוך עצמו ולהציל נפשו מרדת שחת, ואף אם ליבו בוער כאש יעצור במילותיו ואז הכעס יהיה עקר

כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה

ירידת התורה מהר סיני, תוריד עמה גם את שנאת הגויים לעם היהודי

כדי לשמר את אותו DNA, בהר סיני, מלבד התורה תרד גם השנאה לאותו עם קטן שנבחר לקבל את התורה

ירידת התורה והאנטישמיות מהר סיני

ככל שימהר האדם להכיר בחולשותיו, כך יגיע התיקון במהרה

התוכחה היעילה היא הברכה הגדולה ביותר לאדם, כי ככל שיקדים האדם להכיר במצבו, וידע את חולשותיו, יבוא התיקון במהרה.

ההכרה בחולשות, זרז להגעה לתיקון

הרב דרוקמן - התגשמות חזון העצמות היבשות של הנביא יחזקאל

בכל חייו פעל הרב דרוקמן זצ"ל לקרב את עץ יוסף ועץ יהודה זה לזה, מבלי להתייאש ולו לרגע. גם אם קשה הדבר

הרב דרוקמן - התגשמות חזון העצמות היבשות