תגיות

שלום וסרטייל

חדשות ועדכונים על שלום וסרטייל

כחה של מילה

פרשת מצורע עוסקת בעונשו של המדבר לשון הרע ועונשו, אך מרובה מידה טובה ויש להעריך ביותר את מי שהפה שלו שח ועוסק בדברי תורה ומצווה

כחה של מילה

קדושת המחנה

מלחמות ישראל קשורות בקשר עמוק לקדושתם. ברית המילה המופיעה בפרשתנו קשורה באופן ישיר לאורך כל התנ"ך ליישוב ארץ ישראל ולחג הפסח.

קדושת המחנה

להבדיל בין הקודש ובין החול

מתוך ההבדלה בין הקודש לחול ובין הטמא לטהור עלינו לחפש ולבער גם בימינו את כל מה שטפח יתר על המידה ועלול "להחמיץ את גודל השעה".

להבדיל בין הקודש ובין החול

כוחה הנשגב של התודה

פרשת צו מדגישה את החשיבות להזדרז בעבודת ה' ובהודאה, "אש התמיד" של ההתלהבות וההשתוקקות בעבודת ה'.

כוחה הנשגב של התודה

מה נלמד מהמפגש הנדיר של ויקרא וזכור?

המפגש הנדיר בין פרשת ויקרא וזכור המפגיש אותנו גם במציאות האקטואלית בהתמודדות עם הקורבנות הטהורים במלחמה בזרע עמלק

מה נלמד מהמפגש הנדיר של ויקרא וזכור?

"והייתם נקיים מה' ומישראל"

"והייתם נקיים מה' ומישראל" היא דרישה להסברה ראויה גם מהאנשים הישרים והראויים ביותר שעושים את המעשים הצודקים ביותר.

"והייתם נקיים מה' ומישראל"

יותר משישראל שמרו השבת, השבת משמרת עליהם

מי שמרגיש בליבו קשר אמיתי עם חיי האומה בכל הדורות, לא יוכל לצייר לו מציאות של עם-ישראל בלי 'שבת מלכתא'

יותר משישראל שמרו השבת, השבת משמרת עליהם

להתייצב ולעמוד באמונתך איתן כצור

בזכות תפילת י"ג מידות שהתפלל משה, נסלח לעם-ישראל, ובזכות שיח משה עם הקב"ה זכה להבין מה המדרגה שאליה על מנהיגם של ישראל לשאוף.

להתייצב ולעמוד באמונתך איתן כצור

עו"ד שלום וסרטייל:

התשובה שלנו לטבח - התיישבות מתוך אחדות

עו"ד שלום וסרטייל ציין שתי השוואות בין מלחמת יום הכיפורים למלחמת 'חרבות ברזל'. השאננות בקרב הדרג הצבאי והפילוג בעם.

התשובה שלנו לטבח - התיישבות מתוך אחדות

קשר-שקר, בגד-בגידה, מעיל-מעילה

המילה 'בגד' יכולה לבא במשמעות של בגידה, כך המעיל שיש בו לשון מעלת הלובש, עלול באחת לקבל משמעות שלילית של מעילה

קשר-שקר, בגד-בגידה, מעיל-מעילה

כתבנית המשכן, כך היא תבנית בני ישראל

תבנית המשכן היא תבנית עם-ישראל כולו שבה כל אחד ואחת מהווים כלי קיבול לשכינה

כתבנית המשכן, כך היא תבנית בני ישראל

עבור שלוש אלה מחזק ה' את יהושע

הראשונה על כיבוש הארץ השני בשמירה על תורת ישראל, והשלישי לחיזוק יהושע להוביל ללא מורא את העם

עבור שלוש אלה מחזק ה' את יהושע

שנזכה ליושרה וצניעות של שופטים

כדי ליישם את התורה כתורת-חיים, נכון שמערכת-המשפט תהא נגישה ועל ידי שופטים ראויים, דוגמת השופטת דבורה

שנזכה ליושרה וצניעות של שופטים

הרגע שבו הקב"ה מורה לעצור את המו"מ לשחרור

כיון שפרעה מקשיח את עמדתו, מתנה תנאים ועושה סלקציה בנוגע לזהות המשוחררים, מורה הקב"ה למשה ואהרון להפסיק את המו"מ והגברת המכות

הרגע שבו הקב"ה מורה לעצור את המו"מ לשחרור

קטנות אמונתם אינם מסוגלים להקשיב לאמת

יש בעלי שמיעה לקויה שאמנם יש להם שמיעה חדה, אך בשל היותם חסרי-רוח וקטני-אמונה, האוזן מסרבת להקשיב.

קטנות אמונתם אינם מסוגלים להקשיב לאמת

גאולה פיזית וגאולה רוחנית הכרוכות זו בזו

אין בני ישראל מתחתנים עם נשות מצרים, ושומרים הם על טהרת הבית היהודי.

גאולה פיזית וגאולה רוחנית הכרוכות זו בזו

יעקב אבינו - כגודל הצער גודל השכר

יעקב נפטר 33 שנים צעיר יותר מיצחק אבינו כי טעה באומרו לפרעה שחייו היו מעטים ורעים, שהרי 'לפום צערא אגרא'

יעקב אבינו - כגודל הצער גודל השכר

ביציאה מאפילה לאורה מתגלית גבורת עם סגולה

ישיבתו של יוסף בבית האסורים בפרשת השבוע והתגברות האור על החושך בחג החנוכה מזמנים לנו בירור

ביציאה מאפילה לאורה מתגלית גבורת עם סגולה

מעלת מסירות הנפש למעלה מכל לימוד תורה

מעלת מסירות נפש על קידוש השם היא למעלה מכל לימוד תורה, כי כשאדם נהרג על קידוש השם הרי הוא 'חלק אלו-ה ממעל' - אחד עם הקב"ה ממש.

מעלת מסירות הנפש למעלה מכל לימוד תורה

השילוב שיצר יעקב בין הרוח לעולם המעשה

נוהג בעולם הוא ששלימות הגוף מצריכה ממון כאמצעי לכך. אך יש ואדם נסחף אחר הממון, והופכו לעיקר ואת גופו לטפל.

השילוב שיצר יעקב בין הרוח לעולם המעשה

הקב"ה בחר במעט והמובחר מכל העמים

רבים העמים שמספרם יגדל בהרבה מעם ישראל, אך אלה ייעלמו כלא היו, ומנגד עם-ישראל יחיה לנצח.

הקב"ה בחר במעט והמובחר מכל העמים

כשיראי ה' ושאינם מתאחדים יחדיו

"כשהיראים לדבר ה' והיראים פחות נמצאים יחדיו בתוך העיר, בתוך העם, ומתנדבים לעשות חיל, בוא תבוא ברכת ה'".

כשיראי ה' ושאינם מתאחדים יחדיו

אסור שישמע במחנה קול ענות חלושה

אברם, על אף שהיה עשיר במקנה, בכסף וזהב, לא חשב לרגע לפדות את אחיינו לוט בכסף.

אסור שישמע במחנה קול ענות חלושה

חמס מי יתקנם?

אצל אנשי החמס גובר חומרם על שכלם תדיר עד שדרכם נעשית טבעית, כדי השחתת הארץ

חמס מי יתקנם?

מעלת מסירות הנפש על קידוש השם

כשאדם מישראל נהרג על קידוש השם, זו מסירות נפש על עצם היותו יהודי, ויהודי הוא 'חלק אלו-ה ממעל', בבחינת אחד עם הקב"ה.

מעלת מסירות הנפש על קידוש השם

ראיית משה רבנו - ראייה במדרגה גבוהה ביותר

בקריאת ה' למשה לעלות להר העברים ולראות את הארץ, נעשה עמו חסד גדול, כי הייתה זו ראיה של ארץ-ישראל של מעלה ושל מטה.

ראיית משה רבנו - ראייה במדרגה גבוהה ביותר

אחריות האדם הפשוט ואחריות ראש השבט

אינה דומה אחריותו של איש פשוט המקבל עליו לשמור את כל המוטל עליו כיהודי, לאחריות ראש השבט, הזקן או אף השוטר

אחריות האדם הפשוט ואחריות ראש השבט

אויבי ישראל הם אויביו של הקב"ה

אויבי ישראל הם אויבי ה', כי הם נלחמים ביצירה המופלאה של הקב"ה, שהרי נלחם הוא באומה הישראלית בראשית גיבושה.

אויבי ישראל הם אויביו של הקב"ה

שופטים שידועים לציבור וגדלו ביניהם

התורה מלמדת כי חשוב שהשופטים יהיו ידועים לציבור, שגדלו ביניהם, לכך נאמר: 'וידועים לשבטיכם'.

שופטים שידועים לציבור וגדלו ביניהם

עבודת ה' עצמה היא השכר והתכלית

'יש הבדל בין עבודת ה' ובין עובד לבשר ודם, כי העובד בשר ודם, לא ישמח בעבודתו מצד שאינו בטוח שיקבל עליה שכר. לא כן עבודת ה'

עבודת ה' עצמה היא השכר והתכלית

שגיאת ישראל שעיכבה כניסתם לארץ

דור הדעה, חרדו, תורה מה יהא עליה, שהרי בא"י יהיו עסוקים וטרודים בחיי שעה, ואולם לא ידעו הם מה כוחה של ארץ-ישראל.

שגיאת ישראל שעיכבה כניסתם לארץ

יעוד עם ישראל- להיות כוהני העולם כולו

הקב"ה ברא את כל בני-האדם והוא דואג למציאות כולה, אך כמו בצבא, יש כוח מוביל והוא עם ישראל

יעוד עם ישראל-  להיות כוהני העולם כולו

העם הוא הממנה שופטים ודיינים!

הממנים שופטים ודיינים הם העם! לא המנהיג, לא שופטים מכהנים, ואף לא נציגות עורכי הדיינים.

העם הוא הממנה שופטים ודיינים!

אדם שלשונו משתבשת, מאבד את ייחודו בעולם

כח הדיבור באדם הוא גדול מאד. אבל, בגלל המעלה המיוחדת של הדיבור, החטא בו, אף הוא חמור מאד.

אדם שלשונו משתבשת, מאבד את ייחודו בעולם

הקנאה היא ענף מאהבת ה'

קיים תנאי בסיסי לקנאה טהורה, והוא שכל קנאותו של המקנא הינה לאלוקיו, ורק לאלוקיו, ללא כל עירוב של נקמנות או כל נגיעה אישית.

הקנאה היא ענף מאהבת ה'

רגש הבושה הוא מתנה מופלאה שהעניק לו הקב"ה

הבושה הינה מתנת א-לוה ממעל שניתנה לאדם וחווה כצידה לדרך עם גירושם מגן עדן לעולמנו.

רגש הבושה הוא מתנה מופלאה שהעניק לו הקב"ה

מרד הנדכאים, מרי הנפש והמתוסכלים

דומה כי מחלוקת רעשנית פעמים לשם שמים כתלמידיו של אברהם ופעמים שלא לשם שמיים כתלמידי קרח, היא ב- DNA של עמנו

מרד הנדכאים, מרי הנפש והמתוסכלים

לעם ישראל בלי ארץ ישראל יש חצי צורה

רצון ה' הוא בקיום עם-ישראל על פי תורת-ישראל בארץ-ישראל. לעם ישראל בלי א"י, יש רק חצי צורה.

לעם ישראל בלי ארץ ישראל יש חצי צורה

משנתנה תורה על הר סיני, שנאה ירדה לעולם

בצאת ישראל ממצרים, אימה ופחד נפלו על גויי הארץ, ומשנתנה תורה על הר סיני, שנאה ירדה לעולם

משנתנה תורה על הר סיני, שנאה ירדה לעולם

פרשת נשא: לימוד התורה במתיקות

אחר קבלת התורה, זקוקה הנפש היהודית לאיזונים ובלמים כדי לשמור על שביל הזהב.

פרשת נשא: לימוד התורה במתיקות

הזהרו בזקן ששכח תלמודו מחמת אונסו

לרגל חג מתן תורה ראוי לזכור כי בקודש הקודשים היו מונחים לוחות ושברי לוחות שקיבלנו במתן תורה.

הזהרו בזקן ששכח תלמודו מחמת אונסו

מותר החייל הישראלי שקורא תפילות שמע

כשמשווים בין חייל ישראל לחיילי אומות העולם, די שחיילי ישראל יקראו קריאת שמע שחרית וערבית, כדי שימצאו במדרגה גבוהה

מותר החייל הישראלי שקורא תפילות שמע

כל המאבד נפש אחת מישראל כאילו איבד עולם

העובדה שאיננו דנים דיני נפשות גורמת בהכרח להתגמדות ההרתעה, אך אין היא מפחיתה בכי הוא זה מחומרת 'לא תרצח'.

כל המאבד נפש אחת מישראל כאילו איבד עולם

אין רשויות משה ואהרון נוגעות אחת בשנייה

משה רבנו עומד בראש הרשות השופטת, אך לא מעז גם משקיבל הוראה מגבוה לפגוע ברשות הכהונה של אהרון אחיו. כך גם אהרון מצדו

אין רשויות משה ואהרון נוגעות אחת בשנייה

מסירת הנפש - המדרגה הגבוהה ביותר

מעלת מסירות נפש על קידוש השם, היא למעלה מכל לימוד תורה, כי כשאדם מישראל נהרג על קידוש השם, זו מסירות נפש על עצם היותו יהודי.

מסירת הנפש - המדרגה הגבוהה ביותר

עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה

ביציאת מצרים היה צורך לחכות עד שיגיעו למ"ט שערי טומאה, אך באותו רגע היה צורך בהצלה מיידית, בחיפזון אחרת היו נאבדים

עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה

להדר ולחזר אחר קול ה'

לימדנו משה רבנו לחדד את השמיעה, כי יש וקול ה' בכח ויש וקול ה' שובר ארזים. ובעיקר, קול ה' בהדר

להדר ולחזר אחר קול ה'

התקהלות ראויה היא התקהלות של כל עדת ישראל

חובתנו הקדושה לסדר את דרכי חיינו באופן המביא שלום ואהבת אחים בעמנו, עד שנהייה ראויים לברכת ה' על תעודתנו.

התקהלות ראויה היא התקהלות של כל עדת ישראל

אמנות היא מקצוע ראוי לאדם בעל נפש יהודית?

דומה כי האמנות כאמצעים רבים אחרים כמו המדיה או סכין מנתחים, יכולה להרע או להיטיב עם האנושות.

אמנות היא מקצוע ראוי לאדם בעל נפש יהודית?

חפץ ה' באהרון הראוי להיות מרכבה לשכינה

אהרון נבדל מכלל ישראל. לא חלילה מגאווה, אלא מעליונות מעלתו ועל עם ישראל להפנים כי חפץ ה' ביקרו וראוי הוא להיות מרכבה לשכינה

חפץ ה' באהרון הראוי להיות מרכבה לשכינה

דיין שדן דין אמת, תיקן את כל העולם כולו

כל דיין שאינו דן דין אמת, גורם לשכינה שתסתלק מישראל, כל דיין שדן דין אמת לאמיתו, כאילו תיקן כל העולם כולו, וגורם לשכינה שתשרה

דיין שדן דין אמת, תיקן את כל העולם כולו

לדון לאמיתה של תורה, תוך דאגה למתדיינים

כל בית דין שעושים פשרה, אומר הרמב"ם, תמיד הרי זה משובח. במילים אחרות, פשרה משובחת היא, אך זאת רק קודם או עם תחילת הדיון

לדון לאמיתה של תורה, תוך דאגה למתדיינים

בין מידת סדום, למידת אברהם אבינו

עצם מציאותה של מערכת משפט בה השופטים הינם בעלי מידות, הן בכמות והן באיכות, כעצת יתרו- מרחיקה את העם ממידת סדום.

בין מידת סדום, למידת אברהם אבינו

ראתה שפחה על הים יותר ממה שראה יחזקאל

בראותם את המצרים טובעים בים, העלה אותם משה רבנו למדרגת אמונה הגבוהה בהרבה מקודמתה, 'ויראו העם את ה''.

ראתה שפחה על הים יותר ממה שראה יחזקאל

הקב"ה נותן עושר למי שירצה ויקחו ממי שירצה

כפי שראינו ברש"י הראשון לתורה בעניין הארץ, כן הוא באשר לכלי כסף וכלי זהב שנקלחו ממצרים. ה' ברא הכל נתן ויקח עושר כפי שירצה

הקב"ה נותן עושר למי שירצה ויקחו ממי שירצה

כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה

כל מי שטבועה בו מידת הכעס, עליו להתגבר למשוך עצמו ולהציל נפשו מרדת שחת, ואף אם ליבו בוער כאש יעצור במילותיו ואז הכעס יהיה עקר

כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה

ירידת התורה והאנטישמיות מהר סיני

כדי לשמר את אותו DNA, בהר סיני, מלבד התורה תרד גם השנאה לאותו עם קטן שנבחר לקבל את התורה

ירידת התורה והאנטישמיות מהר סיני

ההכרה בחולשות, זרז להגעה לתיקון

התוכחה היעילה היא הברכה הגדולה ביותר לאדם, כי ככל שיקדים האדם להכיר במצבו, וידע את חולשותיו, יבוא התיקון במהרה.

ההכרה בחולשות, זרז להגעה לתיקון

הרב דרוקמן - התגשמות חזון העצמות היבשות

בכל חייו פעל הרב דרוקמן זצ"ל לקרב את עץ יוסף ועץ יהודה זה לזה, מבלי להתייאש ולו לרגע. גם אם קשה הדבר

הרב דרוקמן - התגשמות חזון העצמות היבשות

ועל אלה זכה יוסף להיקבר בארץ

כמיהתו של יוסף לשוב לארץ העברים באה לידי ביטוי בהיותו כמשנה למלך מצרים ולא פחות מכך בהיותו ספון בבור, ועל כך זכה להיקבר בארץ

ועל אלה זכה יוסף להיקבר בארץ