שמואל (זנגי) מידד

עוד כתבות בנושא שמואל (זנגי) מידד

מלחמה על החירות

מלחמה על החירות

לקראת חג החירות, רצינו ב'חננו' לשתף בתמונת המצב המשפטית של החירות ביו"ששמואל (זנגי) מידד 22/03/2018